تماس با ما

آدرس: تبریز - سه راهی فرودگاه ، جاده سنتو به طرف راه آهن روبروی اولین پمپ گاز
تلفن: 35577927-041
ایمیل: shamimtable@gmail.com