سبد خرید شما خالیست.
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
سلفون مات دو رو
دو رو -4.8x8
1000 7 روزکاری 31,000 21,700
سلفون براق یکـرو
تک رو -4.8*8
1000 7 روزکاری 24,000 16,800
سلفون براق دو رو
دو رو -4.8x8
1000 7 روزکاری 31,000 21,700
سلفون مات یکـرو
تک رو -4.8x8.5
1000 7 روزکاری 25,000 17,500
سلفون براق دورگرد(طرح لمینت)
دو رو -6x9
1000 7 روزکاری 53,000 37,100
سلفون مات دورگرد(طرح لمینت)
دو رو -6x9
1000 7 روزکاری 53,000 37,100
کتان تکرو
تک رو -4.8x8
1000 7 روزکاری 30,000 21,000
کتان دورو
دو رو -4.8x8
1000 7 روزکاری 34,000 23,800
برچسب سلفون براق
تک رو -4.8x8.5
1000 7 روزکاری 32,000 22,400
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
لمینت برجسته
دو رو -6x9
1000 7 روزکاری 87,000 60,900
لمینت براق
دو رو -6x9
1000 7 روزکاری 105,000 73,500
لمینت مات
دو رو -6x9
1000 7 روز 150,000 105,000
لمینت برجسته مربع
دو رو -6x6
1000 7 روزکاری 74,000 51,800
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
(1000عدد) A4
دو رو A4-29x20
70 تحریر
1000 2 روزکاری 164,700 115,290
تک رو A4-29x20
70 تحریر
1000 2 روزکاری 135,700 94,990
تک رو A4-29x20
115 گرم گلاسه
1000 2روز کاری 172,200 120,540
دو رو A4-29x20
120 گرم گلاسه
1000 2 روز کاری 205,200 143,640
(2000عدد) A4
تک رو A4-29x20
70 تحریر
2000 2روز کاری 192,400 134,680
دو رو A4-29x20
70 تحریر
2000 2 روز کاری 221,400 154,980
تک رو A4-29x20
115 گرم گلاسه
2000 2 روز کاری 265,300 185,710
دو رو A4-29x20
120 گرم گلاسه
2000 2 روز کاری 302,400 211,680
(5000عدد) A4
تک رو A4-29x20
70 تحریر
5000 2 روز کاری 362,500 253,750
دو رو A4-29x20
70 تحریر
5000 2 روز کاری 391,500 274,050
تک رو A4-29x21
115 گرم گلاسه
5000 2 روز کاری 544,800 381,360
دو رو A4-29x21
120 گرم گلاسه
5000 2 روز کاری 594,000 415,800
(1000عدد) A5
تک رو A5-20x14
70 تحریر
1000 2 روزکاری 78,400 54,880
دو رو A5-20x14
70 تحریر
1000 2 روزکاری 107,400 75,180
تک رو A5-20x14
115 گرم گلاسه
1000 2 روز کاری 96,600 67,620
دو رو A5-20x14
120 گرم گلاسه
1000 2 روز کاری 127,600 89,320
(2000عدد) A5
تک رو A5-20x14
70 تحریر
2000 2 روز کاری 106,700 74,690
دو رو A5-20x14
70 تحریر
2000 2 روز کاری 135,700 94,990
تک رو A5-20x14
115 گرم گلاسه
2000 2 روز کاری 143,200 100,240
دو رو A5-20x14
120 گرم گلاسه
2000 2 روز کاری 176,200 123,340
تک رو B4-34x24
115 گرم گلاسه
2000 2 روز کاری 334,500 234,150
(5000عدد) A5
تک رو A5-20x14
70 تحریر
5000 2 روز کاری 191,800 134,260
دو رو A5-20x14
70 تحریر
5000 2 روز کاری 220,800 154,560
تک رو A5-20x14
115 گرم گلاسه
5000 2 روز کاری 282,900 198,030
دو رو A5-20x14
120 گرم گلاسه
5000 2 روز کاری 322,000 225,400
(2000عدد) A6
تک رو A6-14x10
70 تحریر
2000 2 روز کاری 78,400 54,880
دو رو A6-14x10
70 تحریر
2000 2 روز کاری 107,400 75,180
تک رو A6-14x10
115 گرم گلاسه
2000 2 روز کاری 96,600 67,620
دو رو A6-14x10
120 گرم گلاسه
2000 2 روز کاری 127,600 89,320
(5000عدد) A6
تک رو A6-14x10
70 تحریر
5000 2 روز کاری 120,900 84,630
دو رو A6-14x10
70 تحریر
5000 2 روز کاری 149,900 104,930
تک رو A6-14x10
115 گرم گلاسه
5000 2 روز کاری 166,500 116,550
دو رو A6-14x10
120 گرم گلاسه
5000 2 روز کاری 200,500 140,350
(1000عدد) B4
تک رو B4-34x24
70 تحریر
1000 2 روزکاری 166,500 116,550
دو رو B4-34x24
70 تحریر
1000 2 روزکاری 208,500 145,950
تک رو B4-34x24
115 گرم گلاسه
1000 2 روز کاری 213,800 149,660
دو رو B4-34x24
120 گرم گلاسه
1000 2 روز کاری 261,000 182,700
(2000عدد) B4
تک رو B4-34x24
70 تحریر
2000 2 روز کاری 240,000 168,000
دو رو B4-34x24
70 تحریر
2000 2 روز کاری 282,000 197,400
دو رو B4-34x24
120 گرم گلاسه
2000 2 روز کاری 387,000 270,900
(5000عدد) B4
تک رو B4-34x24
70 تحریر
5000 2 روز کاری 460,500 322,350
دو رو B4-34x24
70 تحریر
5000 2 روز کاری 502,500 351,750
تک رو B4-34x24
115 گرم گلاسه
5000 2 روز کاری 696,800 487,760
دو رو B4-34x24
120 گرم گلاسه
5000 2 روز کاری 765,000 535,500
(1000عدد) B5
تک رو B5-24x17
70 تحریر
1000 2 روزکاری 121,400 84,980
دو رو B5-24x17
70 تحریر
1000 2 روزکاری 171,800 120,260
تک رو B5-24x17
115 گرم گلاسه
1000 2 روز کاری 153,400 107,380
دو رو B5-24x17
120 گرم گلاسه
1000 2 روز کاری 198,000 138,600
(2000عدد) B5
تک رو B5-24x17
70 تحریر
2000 2 روز کاری 166,500 116,550
دو رو B5-24x17
70 تحریر
2000 2 روز کاری 208,500 145,950
تک رو B5-24x17
115 گرم گلاسه
2000 2 روز کاری 213,800 149,660
دو رو B5-24x17
120 گرم گلاسه
2000 2 روز کاری 261,000 182,700
(5000عدد) B5
تک رو B5-24x17
70 تحریر
5000 2 روز کاری 276,800 193,760
دو رو B5-24x17
70 تحریر
5000 2 روز کاری 318,800 223,160
تک رو B5-24x17
115 گرم گلاسه
5000 2 روز کاری 394,900 276,430
دو رو B5-24x17
120 گرم گلاسه
5000 2 روزکاری 450,000 315,000
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
(1000عدد) A3 تحریر
تک رو A3-42X29.7
70 تحریر
1000 2 روزکاری 143,400 100,380
(1000عدد) A3 الوان
تک رو A3-42X29.7
الوان ایرانی
1000 2 روزکاری 97,500 68,250
(500عدد) A3 تحریر
تک رو A3-42x29.7
70 تحریر
500 2 روزکاری 86,700 60,690
(500عدد) A3 الوان
تک رو A3-42X29.7
الوان ایرانی
500 2 روزکاری 63,800 44,660
(1000عدد) A4 تحریر
دو رو A4-29.7*21
70 تحریر
1000 1روزکاری 93,400 65,380
تک رو A4-29.7*21
70 تحریر
1000 1روزکاری 71,700 50,190
(250عدد) شومیز
تک رو A4-29x21
160 گرم شومیز
250 2 روزکاری 72,000 50,400
دو رو A4-29x21
160 گرم شومیز
250 2 روزکاری 82,500 57,750
تک رو A4-29x21
230 گرم شومیز
250 2 روزکاری 95,700 66,990
دو رو A4-29x21
230 گرم شومیز
250 2 روزکاری 103,200 72,240
(500عدد) A4 تحریر
دو رو A4-29.7*21
70 تحریر
500 1روزکاری 71,700 50,190
تک رو A4-29.7*21
70 تحریر
500 1روزکاری 71,700 50,190
(500عدد) شومیز
تک رو A4-29x21
160 گرم شومیز
500 2 روزکاری 129,000 90,300
دو رو A4-29x21
160 گرم شومیز
500 2 روزکاری 136,500 95,550
تک رو A4-29x21
230 گرم شومیز
500 2 روزکاری 176,300 123,410
دو رو A4-29x21
230 گرم شومیز
500 2 روزکاری 183,800 128,660
تک رو A5-21x14.5
160 گرم شومیز
500 2 روزکاری 72,000 50,400
دو رو A5-21X14.5
160 گرم شومیز
500 2 روزکاری 79,500 55,650
تک رو A5-21X14.5
230 گرم شومیز
500 2 روزکاری 95,700 66,990
دو رو A5-14/5x21
230 گرم شومیز
500 2 روزکاری 103,200 72,240
(1000عدد) A5 الوان
تک رو A5-21X14.8
الوان ایرانی
1000 1 روزکاری 34,900 24,430
(1000عدد)A5تحریر
دو رو A5-21*14
70 تحریر
1000 1روزکاری 58,000 40,600
(1000عدد) A5 تحریر
تک رو A5-21*14
70 تحریر
1000 1روزکاری 46,400 32,480
(1000عدد) شومیز
تک رو A5-21X14.5
160 گرم شومیز
1000 2 روزکاری 129,000 90,300
دو رو A5-21X14.5
160 گرم شومیز
1000 2 روزکاری 136,500 95,550
تک رو A5-21X14.5
230 گرم شومیز
1000 2 روزکاری 176,300 123,410
دو رو A5-21X14.5
230 گرم شومیز
1000 2 روزکاری 183,800 128,660
(2000عدد) A5 الوان
تک رو A5-21X14.5
الوان ایرانی
2000 1 روزکاری 54,800 38,360
(2000عدد) A5 تحریر
دو رو A5-21*14.8
70 تحریر
2000 1روزکاری 93,400 65,380
تک رو A5-21*14
70 تحریر
2000 1روزکاری 77,700 54,390
(2000عدد) A6 تحریر
تک رو A6-14.5X10.5
70 تحریر
2000 1 روزکاری 45,600 31,920
دو رو A6-14.5X10.5
70 تحریر
2000 1 روزکاری 56,900 39,830
(2000عدد) A6 الوان
تک رو A6-14.5X10.5
الوان ایرانی
2000 1 روزکاری 34,100 23,870
(4000عدد) A6 تحریر
تک رو A6-14.5X10.5
70 تحریر
4000 1 روزکاری 80,700 56,490
دو رو A6-14.5X10.5
70 تحریر
4000 1 روزکاری 88,200 61,740
(1000عدد) B4 تحریر
تک رو B4-35x25
70 تحریر
1000 1 روزکاری 103,500 72,450
دو رو B4-35x25
70 تحریر
1000 1 روزکاری 213,000 149,100
(1000عدد) B4 الوان
تک رو B4-35x25
الوان ایرانی
1000 1 روزکاری 51,000 35,700
(500عدد) B4 تحریر
تک رو B4-35x25
70 تحریر
500 1 روزکاری 66,800 46,760
دو رو B4-35x25
70 تحریر
500 1 روزکاری 87,000 60,900
(500عدد) B4 الوان
تک رو B4-35x25
الوان ایرانی
500 1 روزکاری 34,500 24,150
(1000عدد) B5 تحریر
تک رو B5-25x17.5
70 تحریر
1000 1 روزکاری 51,800 36,260
(1000عدد) B5 الوان
تک رو B5-25x17.5
الوان ایرانی
1000 1 روزکاری 88,800 62,160
(500عدد) B5 تحریر
تک رو B5-25x17.5
70 تحریر
500 1 روزکاری 33,400 23,380
(500عدد) B5 الوان
تک رو B5-25x17.5
الوان ایرانی
500 1 روزکاری 60,700 42,490
(1000عدد) B6 تحریر
تک رو B6-17.5x12.5
70 تحریر
1000 1 روزکاری 36,400 25,480
دو رو B6-17.5x12.5
70 تحریر
1000 1 روزکاری 43,900 30,730
(1000عدد) B6 الوان
تک رو B6-17.5x12.5
الوان ایرانی
1000 1 روزکاری 50,400 35,280
(2000عدد)B6تحریر
تک رو B6-17.5x12.5
70 تحریر
2000 1 روزکاری 57,800 40,460
(2000عدد) B6 تحریر
دو رو B6-17.5x12.5
70 تحریر
2000 1 روزکاری 70,500 49,350
(2000عدد) B6 الوان
تک رو B6-17.5x12.5
الوان ایرانی
2000 1 روزکاری 63,800 44,660
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
A3 تحریر 2برگی 10دفتر
- A3-42x29
1000 15 روز کاری 307,400 215,180
A3 کاربندار 2برگی 10دفتر
- A3-42x29
1000 15 روز کاری 383,000 268,100
A3 تحریر 3برگی 10دفتر
- A3-42x29
1500 15 روز کاری 393,100 275,170
A3 کاربندار 3برگی 10دفتر
- A3-42x29
1500 15 روز کاری 506,500 354,550
A3 تحریر 2برگی 20دفتر
- A3-42x29
2000 15 روز کاری 500,800 350,560
A3 تحریر 3برگی 20دفتر
- A3-42x29
3000 15 روز کاری 668,200 467,740
A4 تحریر 2برگی 10دفتر
- A4-29x20
1000 15 روز کاری 178,700 125,090
A4 تحریر 3برگی 10دفتر
- A4-29x20
1500 15 روز کاری 228,600 160,020
A4 تحریر 2برگی 20دفتر
- A4-29x20
2000 15 روز کاری 271,400 189,980
A4 کاربندار 2برگی 20دفتر
- A4-21x14
2000 15 روز کاری 347,000 242,900
A4 تحریر 3برگی 20دفتر
- A4-29x20
3000 15 روز کاری 195,100 136,570
A4 کاربندار 3برگی 20دفتر
- A4-21x14
3000 15 روز کاری 481,000 336,700
A4 تحریر 2برگی 40دفتر
- A4-29x20
4000 15 روز کاری 434,800 304,360
A4 تحریر 3برگی 40دفتر
- A4-29x20
6000 15 روز کاری 612,700 428,890
A5 تحریر 2برگی 20دفتر
- A5-20x14
2000 15 روز کاری 185,700 129,990
A5 تحریر 3برگی 20دفتر
- A5-20x14
3000 15 روز کاری 253,600 177,520
A5 تحریر 2برگی 40دفتر
- A5-20x14
4000 15 روز کاری 292,400 204,680
A5 کاربندار 2برگی 40دفتر
- A5-20x14
4000 15 روز کاری 368,000 257,600
A5 کاربندار 3برگی 40دفتر
- A5-20x14
4000 15 روز کاری 432,500 302,750
A5 تحریر 3برگی 40دفتر
- A5-20x14
6000 15 روز کاری 413,600 289,520
A6 کاربندار 3برگی 80دفتر
- A6-14x10
12000 15 روز کاری 620,500 434,350
A6 تحریر 2برگی 20دفتر
- A6-14x10
2000 15 روز کاری 157,400 110,180
A6 تحریر 3برگی 20دفتر
- A6-14x10
3000 15 روز کاری 87,600 61,320
A6 تحریر 2برگی 40دفتر
- A6-14x10
4000 15 روز کاری 235,700 164,990
A6 تحریر 3برگی 40دفتر
- A6-14x10
6000 15 روز کاری 264,100 184,870
A6 کاربندار 2برگی 80دفتر
- A6-14x10
8000 15 روز کاری 526,000 368,200
B3 تحریر 2برگی 10دفتر
- B3-50x35
1000 15 روز کاری 172,000 120,400
B3 کاربندار 2برگی 10دفتر
- B3-50x35
1000 15 روز کاری 270,000 189,000
B3 تحریر 3برگی 10دفتر
- B3-50x35
1500 15 روز کاری 245,500 171,850
B3 تحریر 2برگی 20دفتر
- B3-50x35
2000 15 روز کاری 339,000 237,300
B3 تحریر 3برگی 20دفتر
- B3-50x35
3000 15 روز کاری 486,000 340,200
B3 کاربندار 3برگی 10دفتر
- B3-50x35
3000 15 روز کاری 760,000 532,000
B4 تحریر 2برگی 10دفتر
- B4-34x24
1000 15 روز کاری 98,500 68,950
B4 تحریر 3برگی 10دفتر
- B4-34x24
1500 15 روز کاری 135,300 94,710
B4 تحریر 2برگی 20دفتر
- B4-34x24
2000 15 روز کاری 192,000 134,400
B4 تحریر 3برگی 20دفتر
- B4-34x24
3000 15 روز کاری 265,500 185,850
B4 کاربندار 3برگی 20دفتر
- B4-34x24
3000 15 روز کاری 412,500 288,750
B4 تحریر 2برگی 40دفتر
- B4-34x24
4000 15 روز کاری 339,000 237,300
B4 کاربندار 2برگی 20دفتر
- B4-34x24
4000 15 روز کاری 535,000 374,500
B4 تحریر 3برگی 40دفتر
- B4-34x24
6000 15 روز کاری 486,000 340,200
B5 کاربندار 3برگی 10دفتر
- B5-24x17
1500 15 روز کاری 116,900 81,830
B5 تحریر 2برگی 20دفتر
- B5-24x17
2000 15 روز کاری 118,500 82,950
B5 تحریر 3برگی 20دفتر
- B5-24x17
3000 15 روز کاری 155,300 108,710
B5 تحریر 2برگی 40دفتر
- B5-24x17
4000 15 روز کاری 192,000 134,400
B5 کاربندار 2برگی 40دفتر
- B5-24x17
4000 15 روز کاری 290,000 203,000
B5 تحریر 3برگی 40دفتر
- B5-24x17
6000 15 روز کاری 302,300 211,610
B6 کاربندار 3برگی 80دفتر
- B6-17x12
12000 15 روز کاری 412,500 288,750
B6 تحریر 2برگی 40دفتر
- B6-17x12
4000 15 روز کاری 295,500 206,850
B6 تحریر 3برگی 40دفتر
- B6-17x12
6000 15 روز کاری 396,800 277,760
B6 کاربندار 2برگی 80دفتر
- B6-17x12
8000 15 روز کاری 290,000 203,000
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
A3 تحریر 2برگی 10دفتر
- A3-42x29
1000 7 روز کاری 171,400 119,980
A3 کاربندار 2برگی 10دفتر
- A3-42x29
1000 7 روز کاری 247,000 172,900
A3 تحریر 3برگی 10دفتر
- A3-42x29
1500 7 روز کاری 257,100 179,970
A3 کاربندار 3برگی 10دفتر
- A3-42x29
1500 7 روز کاری 289,500 202,650
A3 تحریر 2برگی 20دفتر
- A3-42x29
2000 7 روز کاری 334,800 234,360
A3 تحریر 3برگی 20دفتر
- A3-42x29
3000 7 روز کاری 502,200 351,540
A4 تحریر 2برگی 10دفتر
- A4-29x21
1000 5 روز کاری 99,700 69,790
A4 کاربندار 2برگی 10دفتر
- A4-29x21
1000 5 روز کاری 137,500 96,250
A4 تحریر 3برگی 10دفتر
- A4-29x21
1500 5 روز کاری 149,600 104,720
A4 کاربندار 3برگی 10دفتر
- A4-29x21
1500 5 روز کاری 206,300 144,410
A5 تحریر 2برگی 10دفتر
- A5-20x14
1000 5 روز کاری 71,400 49,980
A5 تحریر 3برگی 10دفتر
- A5-20x14
1500 5 روز کاری 107,100 74,970
A5 تحریر 2برگی 20دفتر
- A5-20x14
2000 5 روز کاری 135,700 94,990
A5 کاربندار 2برگی 20دفتر
- A5-20x14
2000 5 روز کاری 173,500 121,450
A5 کاربندار 3برگی 20دفتر
- A5-14x20
3000 5 روز کاری 260,300 182,210
A5 تحریر 3برگی 20دفتر
- A5-20x14
3000 5 روز کاری 203,600 142,520
A6 تحریر 2برگی 20دفتر
- A6-14x10
2000 5روز کاری 107,400 75,180
A6 تحریر 3برگی 20دفتر
- A6-14x10
3000 5روز کاری 161,100 112,770
A6 تحریر 2برگی 40دفتر
- A6-14x10
4000 5 روز کاری 185,700 129,990
A6 کاربندار 2برگی 40دفتر
- A6-14x10
4000 5 روز کاری 223,500 156,450
A6 تحریر 3برگی 40دفتر
- A6-14x10
6000 5 روز کاری 278,600 195,020
A6 کاربندار 3برگی 40دفتر
- A6-14x10
6000 5 روز کاری 335,300 234,710
B3 تحریر 2برگی 10دفتر
- B3-50x35
1000 5 روز کاری 227,000 158,900
B3 تحریر 3برگی 10دفتر
- B3-50x35
1500 5 روز کاری 367,500 257,250
B3 تحریر 2برگی 20دفتر
- B3-50x35
2000 5 روز کاری 457,000 319,900
B3 تحریر 3برگی 20دفتر
- B3-50x35
3000 5 روز کاری 685,500 479,850
B4 تحریر 2برگی 10دفتر
- B4-34x24
1000 5 روز کاری 131,500 92,050
B4 کاربندار 2برگی 10دفتر
- B4-34x24
1000 5 روز کاری 180,500 126,350
B4 تحریر 3برگی 10دفتر
- B4-34x24
1500 5 روز کاری 197,300 138,110
B4 کاربندار 3برگی 20دفتر
- B4-34x24
3000 5 روز کاری 529,500 370,650
B5 تحریر 2برگی 10دفتر
- B5-24x17
1000 5 روز کاری 79,800 55,860
B5 تحریر 3برگی 10دفتر
- B5-24x17
1500 5 روز کاری 119,700 83,790
B5 تحریر 2برگی 20دفتر
- B5-24x17
2000 5 روز کاری 152,500 106,750
B5 کاربندار 2برگی 20دفتر
- B5-24x17
2000 5 روز کاری 201,500 141,050
B5 تحریر 3برگی 20دفتر
- B5-24x17
3000 5 روز کاری 228,800 160,160
B5 کاربندار 3برگی 20دفتر
- B5-24x17
3000 5 روز کاری 302,300 211,610
B6 تحریر 2برگی 20دفتر
- B6-17x12
2000 5 روز کاری 115,800 81,060
B6 تحریر 3برگی 20دفتر
- B6-17x12
3000 5 روز کاری 173,700 121,590
B6 تحریر 2برگی 40دفتر
- B6-17x12
4000 5 روز کاری 202,500 141,750
B6 کاربندار 2برگی 40دفتر
- B6-17x12
4000 5 روز کاری 251,500 176,050
B6 کاربندار 3برگی 40دفتر
- B6-12x17
6000 5 روز کاری 351,000 245,700
B6 تحریر 3برگی 40دفتر
- B6-17x12
6000 5 روز کاری 303,800 212,660
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
تحریر 70گرمی - 30جلد(21x9.5)
- -21X9.5
70 تحریر
3000 7 روزکاری 303,800 212,660
تحریر 70گرمی - 30جلد(17.5x8)
- -17.5X8
70 تحریر
3000 12 روزکاری 285,500 199,850
تحریر 70گرمی - 60جلد(21x9.5)
- -21X9.5
70 تحریر
6000 12 روزکاری 484,500 339,150
تحریر 70گرمی - 60جلد(17.5x8)
- -17.5X8
70 تحریر
6000 12 روزکاری 447,900 313,530
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
تحریر 70گرمی - 15جلد(21x9.5)
- -21X9.5
70 تحریر
1500 5 روزکاری 104,900 73,430
تحریر 70گرمی - 15جلد(17.5x8)
- -17.5X8
70 تحریر
1500 5 روزکاری 95,800 67,060
تحریر 70گرمی - 30جلد(21x9.5)
- -21X9.5
70 تحریر
3000 5 روزکاری 195,800 137,060
تحریر 70گرمی - 30جلد(17.5x8)
- -17.5X8
70 تحریر
3000 5 روزکاری 177,500 124,250
تحریر 70گرمی - 7جلد(17.5x8)
- -17.5X8
70 تحریر
700 5 روزکاری 52,500 36,750
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
1000عدد تحریر80گرمی(A4)
- A4-30.5*22
80 گرم تحریر
1000 7 روزکاری 380,000 266,000
1000عدد تحریر120 گرمی(A4)
- A4-30.5*22
120 گرم تحریر
1000 7 روزکاری 464,000 324,800
1000عدد گلاسه120گرمی(A4)
- A4-30.5*22
120 گرم گلاسه
1000 7 روزکاری 464,000 324,800
1000عددگلاسه150گرمی(A4)
- A4-30.5*22
150 گرم گلاسه
1000 7 روزکاری 527,000 368,900
1000عددگلاسه200گرمی (A4)
- A4-30.5*22
200 گرم گلاسه
1000 7 روزکاری 632,000 442,400
2000عدد تحریر80گرمی(A4)
- A4-30.5*22
80 گرم تحریر
2000 7 روزکاری 734,000 513,800
2000عدد تحریر100 گرمی(A4)
- A4-30.5*22
100 گرم تحریر
2000 7 روزکاری 818,000 572,600
2000عدد تحریر120 گرمی(A4)
- A4-30.5*22
120 گرم تحریر
2000 7 روزکاری 1,462,000 1,023,400
2000عدد گلاسه120گرمی(A4)
- A4-30.5*22
120 گرم گلاسه
2000 7 روزکاری 902,000 631,400
2000عددگلاسه150گرمی(A4)
- A4-30.5*22
150 گرم گلاسه
2000 7 روزکاری 1,028,000 719,600
2000عددگلاسه200گرمی (A4)
- A4-30.5*22
200 گرم گلاسه
2000 7 روزکاری 1,238,000 866,600
5000عدد تحریر80گرمی(A4)
- A4-30.5*22
80 گرم تحریر
5000 7 روزکاری 1,798,000 1,258,600
5000عدد تحریر100 گرمی(A4)
- A4-30.5*22
100 گرم تحریر
5000 7 روزکاری 2,008,000 1,405,600
5000عدد تحریر120 گرمی(A4)
- A4-30.5*22
120 گرم تحریر
5000 7 روزکاری 2,218,000 1,552,600
5000عدد گلاسه120گرمی(A4)
- A4-30.5*22
120 گرم گلاسه
5000 7 روزکاری 2,218,000 1,552,600
5000عددگلاسه150گرمی(A4)
- A4-30.5*22
150 گرم گلاسه
5000 7 روزکاری 2,533,000 1,773,100
5000عددگلاسه200گرمی (A4)
- A4-30.5*22
200 گرم گلاسه
5000 7 روزکاری 3,058,000 2,140,600
1000عدد تحریر 80گرمی(A5)
- A5-25*17
80 گرم تحریر
1000 7 روزکاری 341,600 239,120
1000عدد تحریر 100گرمی(A5)
- A5-25*17
100 گرم تحریر
1000 7 روزکاری 374,000 261,800
1000عددتحریر 120گرمی(A5)
- A5-25*17
120 گرم تحریر
1000 7 روزکاری 406,400 284,480
1000عددگلاسه 120گرمی(A5)
- A5-25*17
120 گرم گلاسه
1000 7روزکاری 406,400 284,480
1000عددگلاسه150گرمی(A5)
- A5-25*17
150 گرم گلاسه
1000 7روزکاری 455,000 318,500
1000عدد گلاسه 200گرمی(A5)
- A5-25*17
200 گرم گلاسه
1000 7روزکاری 536,000 375,200
2000عدد تحریر 80گرمی(A5)
- A5-25*17
80 گرم تحریر
2000 7 روزکاری 657,200 460,040
2000عدد تحریر 100گرمی(A5)
- A5-25*17
100 گرم تحریر
2000 7 روزکاری 722,000 505,400
2000عدد تحریر120گرمی(A5)
- A5-25*17
120 گرم تحریر
2000 7 روزکاری 786,800 550,760
2000عددگلاسه 120گرمی(A5)
- A5-25*17
120 گرم گلاسه
2000 7روزکاری 786,800 550,760
2000عددگلاسه150گرمی(A5)
- A5-25*17
150 گرم گلاسه
2000 7روزکاری 884,000 618,800
2000عدد گلاسه 200گرمی(A5)
- A5-25*17
200 گرم گلاسه
2000 7روزکاری 1,046,000 732,200
5000عدد تحریر 80گرمی(A5)
- A5-25*17
80 گرم تحریر
5000 7 روزکاری 1,606,000 1,124,200
5000عددتحریر100گرمی(A5)
- A5-25*17
100 گرم تحریر
5000 7 روزکاری 1,768,000 1,237,600
5000عددگلاسه 120گرمی(A5)
- A5-25*17
120 گرم گلاسه
5000 7روزکاری 1,930,000 1,351,000
5000عددتحریر120گرمی(A5)
- A5-25*17
120 گرم تحریر
5000 7روزکاری 1,930,000 1,351,000
5000عددگلاسه150گرمی(A5)
- A5-25*17
150 گرم گلاسه
5000 7روزکاری 2,173,000 1,521,100
5000عدد گلاسه 200گرمی(A5)
- A5-25*17
200 گرم گلاسه
5000 7روزکاری 2,578,000 1,804,600
1000عددتحریر100گرمی(B4)
- B4-40*28.5
100 گرم تحریر
1000 7 روزکاری 619,000 433,300
1000عددتحریر80گرمی(B4)
- B4-40*28.5
80 گرم تحریر
1000 7 روزکاری 554,200 387,940
1000عددتحریر120گرمی(B4)
- B4-40*28.5
120 گرم تحریر
1000 7 روزکاری 683,800 478,660
1000عددگلاسه120گرمی(B4)
- B4-40*28.5
120 گرم گلاسه
1000 7 روزکاری 683,800 478,660
1000عددگلاسه150گرمی(B4)
- B4-40*28.5
150 گرم گلاسه
1000 7 روزکاری 781,000 546,700
1000عددگلاسه200گرمی(B4)
- B4-40*28.5
200 گرم گلاسه
1000 7 روزکاری 943,000 660,100
2000عددتحریر80گرمی(B4)
- B4-40*28.5
80 گرم تحریر
2000 7 روزکاری 1,058,400 740,880
2000عددتحریر100گرمی(B4)
- B4-40*28.5
100 گرم تحریر
2000 7 روزکاری 1,188,000 831,600
2000عددتحریر120گرمی(B4)
- B4-40*28.5
120 گرم تحریر
2000 7 روزکاری 1,317,600 922,320
2000عددگلاسه120گرمی(B4)
- B4-40*28.5
120 گرم گلاسه
2000 7 روزکاری 1,317,600 922,320
2000عددگلاسه150گرمی(B4)
- B4-40*28.5
150 گرم گلاسه
2000 7 روزکاری 1,512,000 1,058,400
2000عددگلاسه200گرمی(B4)
- B4-40*28.5
200 گرم گلاسه
2000 7 روزکاری 1,836,000 1,285,200
5000عددتحریر80گرمی(B4)
- B4-40*28.5
80 گرم تحریر
5000 7 روزکاری 2,568,000 1,797,600
5000عددتحریر100گرمی(B4)
- B4-40*28.5
100 گرم تحریر
5000 7 روزکاری 2,892,000 2,024,400
5000عددتحریر120گرمی(B4)
- B4-40*28.5
120 گرم تحریر
5000 7 روزکاری 3,216,000 2,251,200
5000عددگلاسه120گرمی(B4)
- B4-40*28.5
120 گرم گلاسه
5000 7 روزکاری 3,216,000 2,251,200
5000عددگلاسه150گرمی(B4)
- B4-40*28.5
150 گرم گلاسه
5000 7 روزکاری 3,702,000 2,591,400
5000عددگلاسه200گرمی(B4)
- B4-40*28.5
200 گرم گلاسه
5000 7 روزکاری 4,512,000 3,158,400
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
1000عددگلاسه200گرمی(A4)
- A4-30.5*22
200 گرم گلاسه
1000 7 روزکاری 780,500 546,350
1000عددگلاسه150گرمی(A4)
- A4-30.5*22
150 گرم گلاسه
1000 7 روزکاری 675,500 472,850
1000عددگلاسه 120گرمی(A4)
- A4-30.5*22
120 گرم گلاسه
1000 7 روزکاری 612,500 428,750
1000عدتحریر120گرمی(A4)
- A4-30.5*22
120 گرم تحریر
1000 7 روزکاری 612,500 428,750
1000عددتحریر100گرمی(A4)
- A4-30.5*22
100 گرم تحریر
1000 7 روزکاری 570,500 399,350
1000عددتحریر80گرمی(A4)
- A4-30.5*22
80 گرم تحریر
1000 7 روزکاری 490,100 343,070
1000عدد تحریر100 گرمی(A4)
- A4-30.5*22
100 گرم تحریر
1000 7 روزکاری 470,000 329,000
2000عددگلاسه200گرمی(A4)
- A4-30.5*22
200 گرم گلاسه
2000 7 روزکاری 1,445,000 1,011,500
2000عددگلاسه150گرمی(A4)
- A4-30.5*22
150 گرم گلاسه
2000 7 روزکاری 1,235,000 864,500
2000عددگلاسه 120گرمی(A4)
- A4-30.5*22
120 گرم گلاسه
2000 7 روزکاری 1,109,000 776,300
2000عددتحریر120گرمی (A4)
- A4-30.5*22
120 گرم تحریر
2000 7 روزکاری 1,109,000 776,300
2000عددتحریر100گرمی(A4)
- A4-30.5*22
100 گرم تحریر
2000 7 روزکاری 1,025,000 717,500
2000عددتحریر80گرمی(A4)
- A4-30.5*22
80 گرم تحریر
2000 7 روزکاری 696,500 487,550
5000عددگلاسه200گرمی(A4)
- A4-30.5*22
200 گرم گلاسه
5000 7 روزکاری 3,438,000 2,406,600
5000عددگلاسه150گرمی(A4)
- A4-30.5*22
150 گرم گلاسه
5000 7 روزکاری 2,913,000 2,039,100
5000عددگلاسه 120گرمی(A4)
- A4-30.5*22
120 گرم گلاسه
5000 7 روزکاری 2,598,000 1,818,600
5000عددتحریر120گرمی (A4)
- A4-30.5*22
120 گرم تحریر
5000 7 روزکاری 2,598,000 1,818,600
5000عددتحریر100گرمی(A4)
- A4-30.5*22
100 گرم تحریر
5000 7 روزکاری 2,388,000 1,671,600
5000عددتحریر80گرمی(A4)
- A4-30.5*22
80 گرم تحریر
5000 7 روزکاری 2,178,000 1,524,600
1000عدد تحریر 80گرمی(A5)
- A5-25*17
80 گرم تحریر
1000 7روزکاری 437,600 306,320
1000 عدد تحریر100 گرمی(A5)
- A5-25*17
100 گرم تحریر
1000 7 روزکاری 470,000 329,000
1000 عددتحریر120 گرمی(A5)
- A5-25*17
120 گرم تحریر
1000 7 روزکاری 502,400 351,680
1000عددگلاسه 120گرمی(A5)
- A5-25*17
120 گرم گلاسه
1000 7 روزکاری 502,400 351,680
1000عددگلاسه 150گرمی(A5)
- A5-25*17
150 گرم گلاسه
1000 7 روز کاری 551,000 385,700
1000عددگلاسه 200گرمی(A5)
- A5-25*17
200 گرم گلاسه
1000 7 روزکاری 632,000 442,400
2000عدد تحریر 80گرمی(A5)
- A5-25*17
80 گرم تحریر
2000 7روزکاری 768,200 537,740
2000عددتحریر100گرمی(A5)
- A5-25*17
100 گرم تحریر
2000 7 روزکاری 833,000 583,100
2000 عددتحریر120 گرمی(A5)
- A5-25*17
120 گرم تحریر
2000 7 روزکاری 897,800 628,460
2000عددگلاسه 120گرمی(A5)
- A5-25*17
120 گرم گلاسه
2000 7 روزکاری 897,800 628,460
2000عددگلاسه 150گرمی(A5)
- A5-25*17
150 گرم گلاسه
2000 7 روز کاری 995,000 696,500
2000عددگلاسه 200گرمی(A5)
- A5-25*17
200 گرم گلاسه
2000 7 روزکاری 1,157,000 809,900
5000عدد تحریر 80گرمی(A5)
- A5-25*17
80 گرم تحریر
5000 7روزکاری 1,762,000 1,233,400
5000عددتحریر100گرمی(A5)
- A5-25*17
100 گرم تحریر
5000 7 روزکاری 1,924,000 1,346,800
5000عددتحریر120گرمی(A5)
- A5-25*17
120 گرم تحریر
5000 7 روزکاری 2,086,000 1,460,200
5000عددگلاسه 120گرمی(A5)
- A5-25*17
120 گرم گلاسه
5000 7 روزکاری 2,086,000 1,460,200
5000عددگلاسه 150گرمی(A5)
- A5-25*17
150 گرم گلاسه
5000 7 روز کاری 2,329,000 1,630,300
5000عددگلاسه 200گرمی(A5)
- A5-25*17
200 گرم گلاسه
5000 7 روزکاری 2,734,000 1,913,800
1000عددگلاسه150گرمی(B4)
- B4-40*28.5
150 گرم گلاسه
1000 7 روزکاری 993,000 695,100
1000عددتحریر80گرمی(B4)
- B4-40*28.5
80 گرم تحریر
1000 7 روزکاری 766,200 536,340
1000عددتحریر100گرمی(B4)
- B4-40*28.5
100 گرم تحریر
1000 7 روزکاری 831,000 581,700
1000عددتحریر120گرمی(B4)
- B4-40*28.5
120 گرم تحریر
1000 7 روزکاری 895,800 627,060
1000عددگلاسه120گرمی(B4)
- B4-40*28.5
120 گرم گلاسه
1000 7 روزکاری 895,800 627,060
2000عددگلاسه150گرمی(B4)
- B4-40*28.5
150 گرم گلاسه
2000 7 روزکاری 1,753,000 1,227,100
2000عددتحریر80گرمی(B4)
- B4-40*28.5
80 گرم تحریر
2000 7 روزکاری 1,299,400 909,580
2000عددتحریر100گرمی(B4)
- B4-40*28.5
100 گرم تحریر
2000 7 روزکاری 1,429,000 1,000,300
2000عددتحریر120گرمی(B4)
- B4-40*28.5
120 گرم تحریر
2000 7 روزکاری 1,558,600 1,091,020
2000عددگلاسه120گرمی(B4)
- B4-40*28.5
120 گرم گلاسه
2000 7 روزکاری 1,558,600 1,091,020
5000عددتحریر80گرمی(B4)
- B4-40*28.5
80 گرم تحریر
5000 7 روزکاری 2,900,000 2,030,000
5000عددتحریر100گرمی(B4)
- B4-40*28.5
100 گرم تحریر
5000 7 روزکاری 3,224,000 2,256,800
5000عددتحریر120گرمی(B4)
- B4-40*28.5
120 گرم تحریر
5000 7 روزکاری 3,548,000 2,483,600
5000عددگلاسه120گرمی(B4)
- B4-40*28.5
120 گرم گلاسه
5000 7 روزکاری 3,548,000 2,483,600
5000عددگلاسه150گرمی(B4)
- B4-40*28.5
150 گرم گلاسه
5000 7 روزکاری 4,034,000 2,823,800
تحریر 80 گرمی (ملخی) 1000عدد
- m-22x11
80 گرم تحریر
1000 7 روزکاری 206,000 144,200
تحریر 100گرمی(ملخی) 1000عدد
- m-22x11
100 گرم تحریر
1000 7 روزکاری 227,000 158,900
تحریر 120 گرمی(ملخی) 1000عدد
- m-22x11
120 گرم تحریر
1000 7 روزکاری 248,000 173,600
گلاسه 120گرمی(ملخی) 1000عدد
- m-11*22
120 گرم گلاسه
1000 7 روزکاری 248,000 173,600
گلاسه 150گرمی(ملخی) 1000عدد
- m-11*22
150 گرم گلاسه
1000 7 روزکاری 279,500 195,650
گلاسه 200 گرمی(ملخی) 1000عدد
- m-11*22
200 گرم گلاسه
1000 7 روزکاری 332,000 232,400
تحریر 80گرمی (ملخی) 2000عدد
- m-22x11
80 گرم تحریر
2000 7 روزکاری 361,000 252,700
تحریر 100 گرمی(ملخی) 2000عدد
- m-22x11
100 گرم تحریر
2000 7 روزکاری 403,000 282,100
تحریر 120 گرمی(ملخی) 2000عدد
- m-11*22
120 گرم تحریر
2000 7 روزکاری 445,000 311,500
گلاسه 120گرمی(ملخی) 2000عدد
- m-11*22
120 گرم گلاسه
2000 7 روزکاری 445,000 311,500
گلاسه 150گرمی(ملخی) 2000عدد
- m-11*22
150 گرم گلاسه
2000 7 روزکاری 508,000 355,600
گلاسه 200 گرمی(ملخی)2000عدد
- m-11*22
200 گرم گلاسه
2000 7 روزکاری 613,000 429,100
تحریر 80گرمی (ملخی) 5000عدد
- m-22x11
80 گرم تحریر
5000 7 روزکاری 828,000 579,600
تحریر 100 گرمی(ملخی) 5000عدد
- m-22x11
100 گرم تحریر
5000 7 روزکاری 933,000 653,100
تحریر 120 گرمی(ملخی) 5000عدد
- m-11*22
120 گرم تحریر
5000 7 روزکاری 1,038,000 726,600
گلاسه 120گرمی(ملخی) 5000عدد
- m-11*22
120 گرم گلاسه
5000 7 روزکاری 1,038,000 726,600
گلاسه 150گرمی(ملخی) 5000عدد
- m-11*22
150 گرم گلاسه
5000 7 روزکاری 1,195,500 836,850
گلاسه 200 گرمی(ملخی)5000عدد
- m-11*22
200 گرم گلاسه
5000 7 روزکاری 1,458,000 1,020,600
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
تحریر لبه رنگی 1000عدد
- m-22x11
1000 5 روزکاری 156,000 109,200
تحریر لبه رنگی 250عدد
- m-22x11
250 5 روزکاری 93,000 65,100
تحریر لبه رنگی 500عدد
- m-22x11
500 5 روزکاری 114,000 79,800
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
(1000عدد)سربرگ تکرنگ A4
- A4-21*29
80 گرم تحریر
1000 2 روزکاری 107,900 75,530
- A4-21*29
100 گرم تحریر
1000 2 روزکاری 124,000 86,800
- A4-21*29
120 گرم تحریر
1000 2 140,200 98,140
(1000عدد)سربرگ تکرنگ A4 دقیق
- A4-21*29/7
80 گرم تحریر
1000 2 روزکاری 127,000 88,900
- A4-21*29/7
100 گرم تحریر
1000 2 روزکاری 148,000 103,600
- A4-21*29/7
120 گرم تحریر
1000 2 روزکاری 169,000 118,300
(1000عدد)سربرگ رنگی A4
- A4-21*29
80 گرم تحریر
1000 2 روزکاری 213,800 149,660
- A4-21*29
100 گرم تحریر
1000 2 روزکاری 230,000 161,000
- A4-21*29
120 گرم تحریر
1000 2 روزکاری 246,200 172,340
(1000عدد)سربرگ رنگی A4 دقیق
- A4-21*29/7
80 گرم تحریر
1000 2 روزکاری 233,000 163,100
- A4-21*29/7
100 گرم تحریر
1000 2 روزکاری 254,000 177,800
- A4-21*29/7
120 گرم تحریر
1000 2 روزکاری 275,000 192,500
(2000عدد)سربرگ تکرنگ A4
- A4-21*29
80 گرم تحریر
2000 2 روزکاری 187,700 131,390
- A4-21*29
100 گرم تحریر
2000 2 روزکاری 220,000 154,000
- A4-21*29
120 گرم تحریر
2000 2 252,400 176,680
(2000عدد)سربرگ تکرنگ A4 دقیق
- A4-21*29/7
80 گرم تحریر
2000 2 روزکاری 226,000 158,200
- A4-21*29/7
100 گرم تحریر
2000 2 روزکاری 268,000 187,600
- A4-21*29/7
120 گرم تحریر
2000 2 روزکاری 310,000 217,000
(2000عدد)سربرگ رنگی A4
- A4-21*29
80 گرم تحریر
2000 2 روزکاری 308,600 216,020
- A4-21*29
100 گرم تحریر
2000 2 روزکاری 341,000 238,700
- A4-21*29
120 گرم تحریر
2000 2 روزکاری 373,400 261,380
(2000عدد)سربرگ رنگی A4 دقیق
- A4-21*29/7
80 گرم تحریر
2000 2 روزکاری 347,000 242,900
- A4-21*29/7
100 گرم تحریر
2000 2 روزکاری 389,000 272,300
- A4-21*29/7
120 گرم تحریر
2000 2 روزکاری 431,000 301,700
(4000عدد)سربرگ تکرنگ A4
- A4-21*29
80 گرم تحریر
4000 2 روزکاری 350,300 245,210
- A4-21*29
100 گرم تحریر
4000 2 روزکاری 415,000 290,500
- A4-21*29
120 گرم تحریر
4000 2 479,800 335,860
(4000عدد)سربرگ تکرنگ A4 دقیق
- A4-21*29/7
80 گرم تحریر
4000 2 روزکاری 427,000 298,900
- A4-21*29/7
100 گرم تحریر
4000 2 روزکاری 511,000 357,700
- A4-21*29/7
120 گرم تحریر
4000 2 روزکاری 595,000 416,500
(4000عدد)سربرگ رنگی A4
- A4-21*29
80 گرم تحریر
4000 2 روزکاری 501,300 350,910
- A4-21*29
100 گرم تحریر
4000 2 روزکاری 566,000 396,200
- A4-21*29
120 گرم تحریر
4000 2 روزکاری 630,800 441,560
(4000عدد)سربرگ رنگی A4 دقیق
- A4-21*29/7
80 گرم تحریر
4000 2 روزکاری 578,000 404,600
- A4-21*29/7
100 گرم تحریر
4000 2 روزکاری 662,000 463,400
- A4-21*29/7
120 گرم تحریر
4000 2 روزکاری 746,000 522,200
(500عدد)سربرگ تکرنگ A4
- A4-21*29
80 گرم تحریر
500 2 روزکاری 75,400 52,780
- A4-21*29
100 گرم تحریر
500 2 روزکاری 83,500 58,450
- A4-21*29
120 گرم تحریر
500 2 91,600 64,120
(500عدد)سربرگ تکرنگ A4 دقیق
- A4-21*29/7
80 گرم تحریر
500 2 روزکاری 85,000 59,500
- A4-21*29/7
100 گرم تحریر
500 2 روزکاری 95,500 66,850
- A4-21*29/7
120 گرم تحریر
500 2 روزکاری 106,000 74,200
(500عدد)سربرگ رنگی A4
- A4-21*29
80 گرم تحریر
500 2 روزکاری 181,400 126,980
- A4-21*29
100 گرم تحریر
500 2 روزکاری 181,400 126,980
- A4-21*29
120 گرم تحریر
500 2 روزکاری 197,600 138,320
(500عدد)سربرگ رنگی A4 دقیق
- A4-21*29/7
80 گرم تحریر
500 2 روزکاری 191,000 133,700
- A4-21*29/7
100 گرم تحریر
500 2 روزکاری 201,500 141,050
- A4-21*29/7
120 گرم تحریر
500 2 روزکاری 212,000 148,400
(1000عدد)سربرگ تکرنگ A5
- A5-14*21
80 گرم تحریر
1000 2 روزکاری 107,900 75,530
- A5-14*21
100 گرم تحریر
1000 2 روزکاری 86,500 60,550
- A5-14*21
120 گرم تحریر
1000 2 روزکاری 94,600 66,220
(1000عدد)سربرگ تکرنگ A5 دقیق
- A5-21*14/8
80 گرم تحریر
1000 2 روزکاری 88,000 61,600
- A5-21*14/8
100 گرم تحریر
1000 2 روزکاری 98,500 68,950
- A5-21*14/8
120 گرم تحریر
1000 2 روزکاری 109,000 76,300
(1000عدد)سربرگ رنگی A5 دقیق
- A5-21*14/8
80 گرم تحریر
1000 2 روزکاری 194,000 135,800
- A5-21*29/7
100 گرم تحریر
1000 2 روزکاری 204,500 143,150
- A5-21*14/8
120 گرم تحریر
1000 2 روزکاری 215,000 150,500
(2000عدد)سربرگ تکرنگ A5
- A5-14*21
80 گرم تحریر
2000 2 روزکاری 187,700 131,390
- A5-14*21
100 گرم تحریر
2000 2 روزکاری 127,000 88,900
- A5-14*21
120 گرم تحریر
2000 2 روزکاری 143,200 100,240
(2000عدد)سربرگ تکرنگ A5 دقیق
- A5-21*14/8
80 گرم تحریر
2000 2 روزکاری 130,000 91,000
- A5-21*14/8
100 گرم تحریر
2000 2 روزکاری 151,000 105,700
- A5-21*14/8
120 گرم تحریر
2000 2 روزکاری 172,000 120,400
(2000عدد)سربرگ رنگی A5 دقیق
- A5-21*14/8
80 گرم تحریر
2000 2 روزکاری 236,000 165,200
- A5-21*29/7
100 گرم تحریر
2000 2 روزکاری 257,000 179,900
- A5-21*14/8
120 گرم تحریر
2000 2 روزکاری 278,000 194,600
(4000عدد)سربرگ تکرنگ A5
- A5-14*21
80 گرم تحریر
4000 2 روزکاری 220,700 154,490
- A5-14*21
100 گرم تحریر
4000 2 روزکاری 208,000 145,600
- A5-14*21
120 گرم تحریر
4000 2 روزکاری 240,400 168,280
(4000عدد)سربرگ تکرنگ A5 دقیق
- A5-21*14/8
80 گرم تحریر
4000 2 روزکاری 214,000 149,800
- A5-21*14/8
100 گرم تحریر
4000 2 روزکاری 256,000 179,200
- A5-21*14/8
120 گرم تحریر
4000 2 روزکاری 298,000 208,600
(4000عدد)سربرگ رنگی A5 دقیق
- A5-21*14/8
80 گرم تحریر
4000 2 روزکاری 320,000 224,000
- A5-21*29/7
100 گرم تحریر
4000 2 روزکاری 362,000 253,400
- A5-21*14/8
120 گرم تحریر
4000 2 روزکاری 404,000 282,800
(500عدد)سربرگ تکرنگ A5
- A5-14*21
80 گرم تحریر
500 2 روزکاری 75,400 52,780
- A5-14*21
100 گرم تحریر
500 2 روزکاری 72,300 50,610
- A5-14*21
120 گرم تحریر
500 2 روزکاری 70,300 49,210
(500عدد)سربرگ تکرنگ A5 دقیق
- A5-21*14/8
80 گرم تحریر
500 2 روزکاری 67,000 46,900
- A5-21*14/8
100 گرم تحریر
500 2 روزکاری 72,300 50,610
- A5-21*14/8
120 گرم تحریر
500 2 روزکاری 77,500 54,250
(500عدد)سربرگ رنگی A5 دقیق
- A5-21*14/8
80 گرم تحریر
500 2 روزکاری 173,000 121,100
- A5-21*29/7
100 گرم تحریر
500 2 روزکاری 178,300 124,810
- A5-21*14/8
120 گرم تحریر
500 2 روزکاری 183,500 128,450
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
(100عدد)پوستر تکرنگ A3
- A3-42*29
80 گرم تحریر
100 2 روزکاری 50,800 35,560
- A3-42*29
70 تحریر
100 2 روزکاری 49,500 34,650
- A3-42*29
120 گرم گلاسه
100 2 روزکاری 56,200 39,340
(100عدد)پوستر رنگی A3
- A3-29*44
70 تحریر
100 2 روزکاری 155,500 108,850
- A3-29*44
80 گرم تحریر
100 2 روزکاری 156,800 109,760
- A3-29*44
120 گرم گلاسه
100 2 روزکاری 162,200 113,540
(1000عدد)پوستر تکرنگ A3
- A3-42*29
80 گرم تحریر
1000 2 روزکاری 148,000 103,600
- A3-42*29
70 تحریر
1000 2 روزکاری 134,500 94,150
- A3-42*29
120 گرم گلاسه
1000 2 روزکاری 202,000 141,400
(1000عدد)پوستر رنگی A3
- A3-29*44
70 تحریر
1000 2 روزکاری 240,500 168,350
- A3-29*44
80 گرم تحریر
1000 2 روزکاری 254,000 177,800
- A3-29*44
120 گرم گلاسه
1000 2 روزکاری 308,000 215,600
(200عدد)پوستر تکرنگ A3
- A3-42*29
80 گرم تحریر
200 2 روزکاری 61,600 43,120
- A3-42*29
70 تحریر
200 2 روزکاری 58,900 41,230
- A3-42*29
120 گرم گلاسه
200 2 روزکاری 72,400 50,680
(200عدد)پوستر رنگی A3
- A3-29*44
70 تحریر
200 2 روزکاری 164,900 115,430
- A3-29*44
80 گرم تحریر
200 2 روزکاری 167,600 117,320
- A3-29*44
120 گرم گلاسه
200 2 روزکاری 1,000 700
(2000عدد)پوستر تکرنگ A3
- A3-42*29
80 گرم تحریر
2000 2 روزکاری 271,000 189,700
- A3-42*29
70 تحریر
2000 2 روزکاری 244,000 170,800
- A3-42*29
120 گرم گلاسه
2000 2 روزکاری 379,000 265,300
(2000عدد)پوستر رنگی A3
- A3-29*44
70 تحریر
2000 2 روزکاری 365,000 255,500
- A3-29*44
80 گرم تحریر
2000 2 روزکاری 392,000 274,400
- A3-29*44
120 گرم گلاسه
2000 2 روزکاری 500,000 350,000
(300عدد)پوستر تکرنگ A3
- A3-42*29
80 گرم تحریر
300 2 روزکاری 72,400 50,680
- A3-42*29
70 تحریر
300 2 روزکاری 68,400 47,880
- A3-42*29
120 گرم گلاسه
300 2 روزکاری 88,600 62,020
(300عدد)پوستر رنگی A3
- A3-29*44
70 تحریر
300 2 روزکاری 174,400 122,080
- A3-29*44
80 گرم تحریر
300 2 روزکاری 178,400 124,880
- A3-29*44
120 گرم گلاسه
300 2 روزکاری 194,600 136,220
(500عدد)پوستر تکرنگ A3
- A3-42*29
80 گرم تحریر
500 2 روزکاری 94,000 65,800
- A3-42*29
70 تحریر
500 2 روزکاری 87,300 61,110
- A3-42*29
120 گرم گلاسه
500 2 روزکاری 121,000 84,700
(500عدد)پوستر رنگی A3
- A3-29*44
70 تحریر
500 2 روزکاری 193,300 135,310
- A3-29*44
80 گرم تحریر
500 2 روزکاری 200,000 140,000
- A3-29*44
120 گرم گلاسه
500 2 روزکاری 227,000 158,900
(5000عدد)پوستر تکرنگ A3
- A3-42*29
80 گرم تحریر
5000 2 روزکاری 640,000 448,000
- A3-42*29
70 تحریر
5000 2 روزکاری 572,500 400,750
- A3-42*29
120 گرم گلاسه
5000 2 روزکاری 910,000 637,000
(5000عدد)پوستر رنگی A3
- A3-29*44
70 تحریر
5000 2 روزکاری