سبد خرید شما خالیست.


محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
سلفون مات دو رو
دو رو -8.5*4.8
1000 7 روزه 86,000 60,200
سلفون براق یکـرو
تک رو -8.5*4.8
1000 7 روزه 69,000 48,300
سلفون براق دو رو
دو رو -8.5*4.8
1000 7 روزه 86,000 60,200
سلفون مات یکـرو
تک رو -8.5*4.8
1000 7 روزه 69,000 48,300
سلفون براق دورگرد(طرح لمینت)
دو رو -9*6
1000 7 روزه 130,000 91,000
سلفون مات دورگرد(طرح لمینت)
دو رو -9*6
1000 7 روزه 130,000 91,000
برچسب سلفون براق
تک رو -8.5*4.8
1000 7 روزه 73,000 51,100
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
لمینت برجسته
دو رو -9*6
1000 7 روزه 228,000 159,600
لمینت براق
دو رو -9*6
1000 7 روزه 285,000 199,500
لمینت مات
دو رو -9*6
1000 10 روزه 380,000 266,000
لمینت برجسته مربع
دو رو -6x6
1000 7 روزه 182,000 127,400
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
A4 تکرو گلاسه
تک رو A4-29x21
115 گرم گلاسه
1000 7 روزه 414,000 289,800
تک رو A4-29x21
115 گرم گلاسه
2000 7 روزه 677,900 474,530
تک رو A4-29x21
115 گرم گلاسه
5000 7 روزه 1,474,700 1,032,290
تک رو A4-29x21
115 گرم گلاسه
1000 2 روزه 424,000 296,800
تک رو A4-29x21
115 گرم گلاسه
2000 2 روزه 707,900 495,530
تک رو A4-29x21
115 گرم گلاسه
5000 2 روزه 1,519,700 1,063,790
A4 دورو گلاسه
دو رو A4-29x21
115 گرم گلاسه
1000 2 روزه 484,000 338,800
دو رو A4-29x21
115 گرم گلاسه
2000 2 روزه 787,900 551,530
دو رو A4-29x21
115 گرم گلاسه
5000 2 روزه 1,619,700 1,133,790
دو رو A4-29x21
115 گرم گلاسه
1000 7 روزه 419,000 293,300
دو رو A4-29x21
115 گرم گلاسه
2000 7 روزه 682,900 478,030
دو رو A4-29x21
115 گرم گلاسه
5000 7 روزه 1,489,700 1,042,790
A4 تکرو تحریر
تک رو A4-29x21
70 تحریر
1000 7 روزه 258,700 181,090
تک رو A4-29x21
70 تحریر
2000 7 روزه 367,400 257,180
تک رو A4-29x21
70 تحریر
5000 7 روزه 698,400 488,880
تک رو A4-29x21
70 تحریر
1000 2 روزه 268,700 188,090
تک رو A4-29x21
70 تحریر
2000 2 روزه 377,400 264,180
تک رو A4-29x21
70 تحریر
5000 2 روزه 713,400 499,380
A4 دورو تحریر
دو رو A4-29x21
70 تحریر
1000 2 روزه 278,700 195,090
دو رو A4-29x21
70 تحریر
2000 2 روزه 387,400 271,180
دو رو A4-29x21
70 تحریر
5000 2 روزه 743,400 520,380
دو رو A4-21*29
70 تحریر
1000 7 روزه 263,700 184,590
دو رو A4-21*29
70 تحریر
2000 7 روزه 372,400 260,680
دو رو A4-21*29
70 تحریر
5000 7 روزه 713,400 499,380
A5 دورو گلاسه
دو رو A5-20*14
115 گرم گلاسه
1000 7 روزه 287,000 200,900
دو رو A5-20*14
115 گرم گلاسه
2000 7 روزه 419,000 293,300
دو رو A5-20*14
115 گرم گلاسه
5000 7 روزه 829,900 580,930
دو رو A5-20x14
115 گرم گلاسه
1000 2 روزه 307,700 215,390
دو رو A5-20x14
115 گرم گلاسه
2000 2 روزه 445,400 311,780
دو رو A5-20x14
115 گرم گلاسه
5000 2 روزه 888,500 621,950
A5 تکرو گلاسه
تک رو A5-20*14
115 گرم گلاسه
1000 7 روزه 282,000 197,400
تک رو A5-20*14
115 گرم گلاسه
2000 7 روزه 414,000 289,800
تک رو A5-20*14
115 گرم گلاسه
5000 7 روزه 814,900 570,430
تک رو A5-20x14
115 گرم گلاسه
1000 2 روزه 292,000 204,400
تک رو A5-20x14
115 گرم گلاسه
2000 2 روزه 424,000 296,800
تک رو A5-20x14
115 گرم گلاسه
5000 2 روزه 829,900 580,930
A5 تکرو تحریر
تک رو A5-20x14
70 تحریر
1000 2 روزه 214,400 150,080
تک رو A5-20x14
70 تحریر
2000 2 روزه 268,700 188,090
تک رو A5-20x14
70 تحریر
5000 2 روزه 441,700 309,190
تک رو A5-20*14
70 تحریر
1000 7 روزه 204,400 143,080
تک رو A5-20*14
70 تحریر
2000 7 روزه 258,700 181,090
تک رو A5-20*14
70 تحریر
5000 7 روزه 426,700 298,690
A5 دورو تحریر
دو رو A5-20x14
70 تحریر
1000 2 روزه 224,400 157,080
دو رو A5-20x14
70 تحریر
2000 2 روزه 278,700 195,090
دو رو A5-20x14
70 تحریر
5000 2 روزه 471,700 330,190
دو رو A5-20*14
70 تحریر
1000 7 روزه 209,400 146,580
دو رو A5-20*14
70 تحریر
2000 7 روزه 263,700 184,590
دو رو A5-20*14
70 تحریر
5000 7 روزه 441,700 309,190
A6 تکرو گلاسه
تک رو A6-14x10
115 گرم گلاسه
2000 2 روزه 292,000 204,400
تک رو A6-14x10
115 گرم گلاسه
5000 2 روزه 500,000 350,000
تک رو A6-10*14
115 گرم گلاسه
2000 7 روزه 282,000 197,400
تک رو A6-10*14
115 گرم گلاسه
5000 7 روزه 485,000 339,500
A6 دورو گلاسه
دو رو A6-14x10
115 گرم گلاسه
2000 2 روزه 302,000 211,400
دو رو A6-14x10
115 گرم گلاسه
5000 2 روزه 530,000 371,000
دو رو A6-10*14
115 گرم گلاسه
2000 7 روزه 287,000 200,900
دو رو A6-10*14
115 گرم گلاسه
5000 7 روزه 500,000 350,000
A6 تکرو تحریر
تک رو A6-14x10
70 تحریر
2000 2 روزه 214,400 150,080
تک رو A6-14x10
70 تحریر
5000 2 روزه 305,900 214,130
تک رو A6-10*14
70 تحریر
2000 7 روزه 204,400 143,080
تک رو A6-10*14
70 تحریر
5000 7 روزه 290,900 203,630
A6 دورو تحریر
دو رو A6-14x10
70 تحریر
2000 2 روزه 224,400 157,080
دو رو A6-14x10
70 تحریر
5000 2 روزه 335,900 235,130
تک رو A6-10*14
70 تحریر
2000 7 روزه 209,400 146,580
تک رو A6-10*14
70 تحریر
5000 7 روزه 305,900 214,130
B4 تکرو گلاسه
تک رو B4-34x24
115 گرم گلاسه
1000 2 روزه 502,200 351,540
تک رو B4-34x24
115 گرم گلاسه
2000 2 روزه 864,300 605,010
تک رو B4-34x24
115 گرم گلاسه
5000 2 روزه 1,910,700 1,337,490
تک رو B4-34x24
115 گرم گلاسه
1000 7 روزه 492,200 344,540
تک رو B4-34x24
115 گرم گلاسه
2000 7 روزه 834,300 584,010
تک رو B4-34x24
115 گرم گلاسه
5000 7 روزه 1,865,700 1,305,990
B4 دورو گلاسه
دو رو B4-34x24
115 گرم گلاسه
1000 2 روزه 562,200 393,540
دو رو B4-34x24
115 گرم گلاسه
2000 2 روزه 944,300 661,010
دو رو B4-34x24
115 گرم گلاسه
5000 2 روزه 2,010,700 1,407,490
دو رو B4-34x24
115 گرم گلاسه
1000 7 روزه 497,200 348,040
دو رو B4-34x24
115 گرم گلاسه
2000 7 روزه 839,300 587,510
دو رو B4-34x24
115 گرم گلاسه
5000 7 روزه 1,880,700 1,316,490
B4 دورو تحریر
دو رو B4-34x24
70 تحریر
1000 7 روزه 295,900 207,130
دو رو B4-34x24
70 تحریر
2000 7 روزه 436,800 305,760
دو رو B4-34x24
70 تحریر
5000 7 روزه 874,400 612,080
دو رو B4-34x24
70 تحریر
1000 2 روزه 310,900 217,630
دو رو B4-34x24
70 تحریر
2000 2 روزه 451,800 316,260
دو رو B4-34x24
70 تحریر
5000 2 روزه 904,400 633,080
B4 تکرو تحریر
تک رو B4-34x24
70 تحریر
1000 2 روزه 295,300 206,710
تک رو B4-34x24
70 تحریر
2000 2 روزه 430,500 301,350
تک رو B4-34x24
70 تحریر
5000 2 روزه 846,200 592,340
تک رو B4-34x24
70 تحریر
1000 7 روزه 290,900 203,630
تک رو B4-34x24
70 تحریر
2000 7 روزه 431,800 302,260
تک رو B4-34x24
70 تحریر
5000 7 روزه 859,400 601,580
B5 تکرو گلاسه
تک رو B5-24x17
115 گرم گلاسه
1000 2 روزه 331,100 231,770
تک رو B5-24x17
115 گرم گلاسه
2000 2 روزه 502,200 351,540
تک رو B5-24x17
115 گرم گلاسه
5000 2 روزه 1,025,400 717,780
دو رو B5-24x17
115 گرم گلاسه
1000 7 روزه 321,100 224,770
دو رو B5-24x17
115 گرم گلاسه
2000 7 روزه 492,200 344,540
دو رو B5-24x17
115 گرم گلاسه
5000 7 روزه 1,010,400 707,280
B5 دورو گلاسه
دو رو B5-24x17
115 گرم گلاسه
1000 2 روزه 341,100 238,770
دو رو B5-24x17
115 گرم گلاسه
2000 2 روزه 512,200 358,540
دو رو B5-24x17
115 گرم گلاسه
5000 2 روزه 1,055,400 738,780
دو رو B5-24x17
115 گرم گلاسه
1000 7 روزکاری 326,100 228,270
دو رو B5-24x17
115 گرم گلاسه
2000 7 روزکاری 497,200 348,040
دو رو B5-24x17
115 گرم گلاسه
5000 7 روزکاری 1,025,400 717,780
B5 تکرو تحریر
تک رو B5-24x17
70 تحریر
1000 2 روزکاری 230,500 161,350
تک رو B5-24x17
70 تحریر
2000 2 روزکاری 300,900 210,630
تک رو B5-24x17
70 تحریر
5000 2 روزکاری 522,200 365,540
تک رو B5-24x17
70 تحریر
1000 7 روزه 220,500 154,350
تک رو B5-24x17
70 تحریر
2000 7 روزه 290,900 203,630
تک رو B5-24x17
70 تحریر
5000 7 روزه 507,200 355,040
B5 دورو تحریر
دو رو B5-24x17
70 تحریر
1000 2 روزه 240,500 168,350
دو رو B5-24x17
70 تحریر
2000 2 روزه 310,900 217,630
دو رو B5-24x17
70 تحریر
5000 2 روزه 552,200 386,540
دو رو B5-24x17
70 تحریر
1000 7 روزه 225,500 157,850
دو رو B5-24x17
70 تحریر
2000 7 روزه 295,900 207,130
دو رو B5-24x17
70 تحریر
5000 7 روزه 522,200 365,540
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
شومیز A4 تکرو
تک رو A4-29x21
160 گرم شومیز
250 2 روزکاری 114,500 80,150
تک رو A4-29x21
160 گرم شومیز
500 2 روزکاری 209,000 146,300
تک رو A4-29x21
160 گرم شومیز
1000 2 روزکاری 408,000 285,600
شومیزA4 دورو
دو رو A4-29x21
160 گرم شومیز
250 2 روزکاری 124,500 87,150
دو رو A4-29x21
160 گرم شومیز
500 2 روزکاری 229,000 160,300
دو رو A4-29x21
160 گرم شومیز
1000 2 روزکاری 428,000 299,600
شومیز A4 تکرو
تک رو A4-29x21
230 گرم شومیز
250 2 روزکاری 155,900 109,130
تک رو A4-29x21
230 گرم شومیز
500 2 روزکاری 291,700 204,190
تک رو A4-29x21
230 گرم شومیز
1000 2 روزکاری 573,400 401,380
شومیز A4 دورو
دو رو A4-29x21
230 گرم شومیز
250 2 روزکاری 165,900 116,130
دو رو A4-29x21
230 گرم شومیز
500 2 روزکاری 311,700 218,190
دو رو A4-29x21
230 گرم شومیز
1000 2 روزکاری 593,400 415,380
A4 تحریر دورو
دو رو A4-29.7*21
70 تحریر
500 1روزکاری 138,700 97,090
دو رو A4-29.7*21
70 تحریر
1000 1روزکاری 247,400 173,180
A4 تحریر تکرو
تک رو A4-29.7*21
70 تحریر
500 1روزکاری 74,400 52,080
تک رو A4-29.7*21
70 تحریر
1000 1روزکاری 128,700 90,090
شومیز A5 تکرو
تک رو A5-21x14.5
160 گرم شومیز
500 2 روزکاری 114,500 80,150
تک رو A5-21x14.5
160 گرم شومیز
500 2 روزکاری 114,500 80,150
تک رو A5-21x14.5
160 گرم شومیز
1000 2 روزکاری 219,000 153,300
شومیزA5 دورو
دو رو A5-21X14.5
160 گرم شومیز
250 2 روزکاری 77,300 54,110
دو رو A5-21X14.5
160 گرم شومیز
500 2 روزکاری 134,500 94,150
دو رو A5-21X14.5
160 گرم شومیز
1000 2 روزکاری 239,000 167,300
شومیزA5 تکرو
تک رو A5-21X14.5
230 گرم شومیز
250 2 روزکاری 88,000 61,600
تک رو A5-21X14.5
230 گرم شومیز
500 2 روزکاری 155,900 109,130
تک رو A5-21X14.5
230 گرم شومیز
1000 2 روزکاری 301,700 211,190
شومیز A5 دورو
دو رو A5-14/5x21
230 گرم شومیز
250 2 روزکاری 98,000 68,600
دو رو A5-14/5x21
230 گرم شومیز
500 2 روزکاری 175,900 123,130
دو رو A5-14/5x21
230 گرم شومیز
1000 2 روزکاری 321,700 225,190
A5تحریر دورو
دو رو A5-21*14
70 تحریر
1000 1روزکاری 93,100 65,170
دو رو A5-21*14
70 تحریر
2000 1روزکاری 156,200 109,340
A5 تحریر تکرو
تک رو A5-21*14
70 تحریر
1000 1روزکاری 75,400 52,780
تک رو A5-21*14
70 تحریر
2000 1روزکاری 130,700 91,490
A5 الوان
تک رو A5-21X14.8
الوان ایرانی
1000 1 روزکاری 40,300 28,210
تک رو A5-21X14.8
الوان ایرانی
2000 1 روزکاری 60,500 42,350
A6 تحریر تکرو
تک رو A6-14.5X10.5
70 تحریر
2000 1 روزکاری 76,400 53,480
تک رو A6-14.5X10.5
70 تحریر
4000 1 روزکاری 132,700 92,890
A6 تحریر دورو
دو رو A6-10.5
70 تحریر
500 1 روزکاری 44,700 31,290
دو رو A6-10.5
70 تحریر
4000 1 روزکاری 135,500 94,850
A6 الوان
تک رو A6-14.5X10.5
الوان ایرانی
2000 1 روزکاری 42,300 29,610
تک رو A6-14.5X10.5
الوان ایرانی
2000 1 روزکاری 44,300 31,010
B4 تحریرتکرو
تک رو B4-35x25
70 تحریر
500 1 روزکاری 100,500 70,350
تک رو B4-35x25
70 تحریر
1000 1 روزکاری 170,900 119,630
B4 تحریر دورو
دو رو B4-35x25
70 تحریر
500 1 روزکاری 125,500 87,850
دو رو B4-35x25
70 تحریر
1000 1 روزکاری 206,000 144,200
B4 الوان
تک رو B4-35x25
الوان ایرانی
500 1 روزکاری 66,800 46,760
تک رو B4-35x25
الوان ایرانی
1000 1 روزکاری 103,500 72,450
B5 تحریر تکرو
تک رو B5-25x17.5
70 تحریر
1000 1 روزکاری 101,500 71,050
تک رو B5-25x17.5
70 تحریر
2000 1 روزکاری 172,900 121,030
B5 الوان
تک رو B5-25x17.5
الوان ایرانی
500 1 روزکاری 49,400 34,580
تک رو B5-25x17.5
الوان ایرانی
1000 1 روزکاری 68,800 48,160
B6 تحریر تکرو
تک رو B6-17.5x12.5
70 تحریر
2000 1 روزکاری 102,500 71,750
تک رو B6-17.5x12.5
70 تحریر
4000 1 روزکاری 174,900 122,430
B6 تحریر دورو
دو رو B6-17.5x12.5
70 تحریر
2000 1 روزکاری 112,500 78,750
دو رو B6-17.5x12.5
70 تحریر
4000 1 روزکاری 184,900 129,430
B6 الوان
تک رو B6-17.5x12.5
الوان ایرانی
2000 1 روزکاری 58,300 40,810
تک رو B6-17.5x12.5
الوان ایرانی
4000 1 روزکاری 86,500 60,550
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
A3 تحریر 2برگی
- A3-42x29
1000 7 روزه 386,800 270,760
- A3-42x29
2000 7 روزه 643,600 450,520
A3 تحریر 3برگی
- A3-42x29
1500 5 روزه 515,200 360,640
- A3-42x29
3000 5 روزه 900,400 630,280
A3 کاربندار 2برگی
- A3-42x29
1000 7 روزه 497,500 348,250
- A3-42x29
2000 7 روزه 865,000 605,500
A3 کاربندار 3برگی
- A3-42x29
1500 7 روزه 681,300 476,910
- A3-42x29
3000 7 روزه 1,232,500 862,750
A4 تحریر 2برگی
- A4-29x20
1000 7 روزه 273,400 191,380
- A4-29x20
2000 7 روزه 416,800 291,760
- A4-29x20
4000 7 روزه 703,600 492,520
A4 تحریر 3برگی
- A4-29x20
1500 7 روزه 345,100 241,570
- A4-29x20
3000 7 روزه 560,200 392,140
- A4-29x20
6000 7 روزه 990,400 693,280
A4 کاربندار 2برگی
- A4-21x14
1000 7 روزه 328,800 230,160
- A4-21x14
2000 7 روزه 527,500 369,250
- A4-21x14
4000 7 روزه 925,000 647,500
A4 کاربندار 3برگی
- A4-21*29
1500 7 روزه 428,200 299,740
- A4-21*29
3000 7 روزه 726,300 508,410
- A4-21*29
6000 7 روزه 1,322,500 925,750
A5 تحریر 2برگی
- A5-20x14
1000 7 روزه 216,700 151,690
- A5-20x14
2000 7 روزه 303,400 212,380
- A5-20x14
4000 7 روزه 476,800 333,760
A5 تحریر 3برگی
- A5-20x14
1500 7 روزه 260,100 182,070
- A5-20x14
3000 7 روزه 390,100 273,070
- A5-20x14
6000 7 روزه 650,200 455,140
A5 کاربندار 2برگی
- A5-20x14
1000 7 روزه 244,400 171,080
- A5-20x14
2000 7 روزه 358,800 251,160
- A5-20x14
4000 7 روزه 587,500 411,250
A5 کاربندار 3برگی
- A5-20x14
1500 7 روزه 301,600 211,120
- A5-20x14
3000 7 روزه 473,200 331,240
- A5-20x14
6000 7 روزه 816,300 571,410
A6 تحریر 2برگی
- A6-14x10
2000 7 روزه 246,700 172,690
- A6-14x10
4000 7 روزه 363,400 254,380
- A6-14x10
8000 7 روزه 596,800 417,760
A6 تحریر 3برگی
- A6-14x10
3000 7 روزه 305,100 213,570
- A6-14x10
6000 7 روزه 480,100 336,070
- A6-14x10
12000 7 روزه 830,200 581,140
A6 کاربندار 2برگی
- A6-14x10
2000 7 روزه 274,400 192,080
- A6-14x10
4000 7 روزه 418,800 293,160
- A6-14x10
8000 7 روزه 707,500 495,250
A6 کاربندار 3برگی
- A6-14x10
3000 7 روزه 346,600 242,620
- A6-14x10
6000 7 روزه 563,200 394,240
- A6-14x10
12000 7 روزه 996,300 697,410
B3 تحریر 2برگی
- B3-50x35
1000 7 روزه 454,000 317,800
- B3-50x35
2000 7 روزه 778,000 544,600
B3 تحریر 3برگی
- B3-50x35
1500 7 روزه 616,000 431,200
- B3-50x35
3000 7 روزه 1,102,000 771,400
B3 کاربندار 2برگی
- B3-50x35
1000 7 روزه 597,500 418,250
- B3-50x35
2000 7 روزه 1,065,000 745,500
B3 کاربندار 3برگی
- B3-50x35
1500 7 روزه 831,300 581,910
- B3-50x35
3000 7 روزه 1,532,500 1,072,750
B4 تحریر 2برگی
- B4-34x24
1000 7 روزه 307,000 214,900
- B4-34x24
2000 7 روزه 484,000 338,800
- B4-34x24
4000 7 روزه 838,000 586,600
B4 تحریر 3برگی
- B4-34x24
1500 7 روزه 395,500 276,850
- B4-34x24
3000 7 روزه 661,000 462,700
- B4-34x24
6000 7 روزه 1,192,000 834,400
B4 کاربندار 2برگی
- B4-34x24
1000 7 روزه 378,800 265,160
- B4-34x24
2000 7 روزه 627,500 439,250
- B4-34x24
4000 7 روزه 1,125,000 787,500
B4 کاربندار 3برگی
- B4-34x24
1500 7 روزه 503,200 352,240
- B4-34x24
3000 7 روزه 876,300 613,410
- B4-34x24
6000 7 روزه 1,622,500 1,135,750
B5 تحریر 2برگی
- B5-24x17
1000 7 روزه 233,500 163,450
- B5-24x17
2000 7 روزه 337,000 235,900
- B5-24x17
4000 7 روزه 544,000 380,800
B5 تحریر 3برگی
- B5-24x17
1500 7 روزه 285,300 199,710
- B5-24x17
3000 7 روزه 440,500 308,350
- B5-24x17
6000 7 روزه 751,000 525,700
B5 کاربندار 2برگی
- B5-24x17
1000 7 روزه 269,400 188,580
- B5-24x17
2000 7 روزه 408,800 286,160
- B5-24x17
4000 7 روزه 687,500 481,250
B5 کاربندار 3برگی
- B5-24x17
1500 7 روزه 339,100 237,370
- B5-24x17
3000 7 روزه 548,200 383,740
- B5-24x17
6000 7 روزه 966,300 676,410
B6 تحریر 2برگی
- B6-17x12
2000 7 روزه 263,500 184,450
- B6-17x12
4000 7 روزه 397,000 277,900
- B6-17x12
8000 7 روزه 664,000 464,800
B6 تحریر 3برگی
- B6-17x12
3000 7 روزه 330,300 231,210
- B6-17x12
6000 7 روزه 530,500 371,350
- B6-17x12
12000 7 روزه 931,000 651,700
B6 کاربندار 2برگی
- B6-17x12
2000 7 روزه 299,400 209,580
- B6-17x12
4000 7 روزه 333,800 233,660
- B6-17x12
8000 7 روزه 807,500 565,250
B6 کاربندار 3برگی
- B6-17x12
3000 7 روزه 384,100 268,870
- B6-17x12
6000 7 روزه 638,200 446,740
- B6-17x12
12000 7 روزه 1,146,300 802,410
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
A3 تحریر 2برگی
- A3-42x29
1000 5 روزه 231,600 162,120
- A3-42x29
2000 5 روزه 423,200 296,240
A3 تحریر 3برگی
- A3-42x29
1500 5 روزه 327,400 229,180
- A3-42x29
3000 5 روزه 614,800 430,360
A3 کاربندار 2برگی
- A3-42x29
1000 5 روزه 407,500 285,250
- A3-42x29
2000 5 روزه 775,000 542,500
A3 کاربندار 3برگی
- A3-42x29
1500 5 روزه 289,500 202,650
- A3-42x29
3000 5 روزه 0 0
A4 تحریر 2برگی
- A4-29x21
1000 5 روزه 125,800 88,060
A4 تحریر 3برگی
- A4-29x21
1500 5 روزه 181,200 126,840
A4 کاربندار 2برگی
- A4-29x21
1000 5 روزه 238,800 167,160
A4 کاربندار 3برگی
- A4-29x21
1500 5 روز کاری 343,200 240,240
A5 کاربندار 3برگی
- A5-14x20
1500 5 روزه 211,600 148,120
- A5-14x20
3000 5 روزه 383,200 268,240
- A5-14x20
6000 5 روزه 726,300 508,410
A5 تحریر 2برگی
- A5-20x14
1000 5 روزه 85,400 59,780
- A5-20x14
2000 5 روزه 155,800 109,060
A5 تحریر 3برگی
- A5-20x14
1500 5 روزه 120,600 84,420
- A5-20x14
3000 5 روزه 226,200 158,340
A5 کاربندار 2برگی
- A5-20x14
1000 5 روزه 154,400 108,080
- A5-20x14
2000 5 روزه 268,800 188,160
- A5-20x14
4000 5 روزه 497,500 348,250
A6 تحریر 2برگی
- A6-14x10
2000 5 روزه 115,400 80,780
- A6-14x10
4000 5 روزه 215,800 151,060
A6 تحریر 3برگی
- A6-14x10
3000 5 روزه 165,600 115,920
- A6-14x10
6000 5 روزه 316,200 221,340
A6 کاربندار 2برگی
- A6-14x10
2000 5 روزه 184,400 129,080
- A6-14x10
4000 5 روزه 328,800 230,160
- A6-14x10
8000 5 روزه 617,500 432,250
A6 کاربندار 3برگی
- A6-14x10
3000 5 روزه 256,600 179,620
- A6-14x10
6000 5 روزه 473,200 331,240
- A6-14x10
12000 5 روزه 906,300 634,410
B3 تحریر 2برگی
- B3-50x35
1000 5 روزه 279,500 195,650
- B3-50x35
2000 5 روزه 519,000 363,300
B3 تحریر 3برگی
- B3-50x35
1500 5 روزه 399,300 279,510
- B3-50x35
3000 5 روزه 758,500 530,950
B4 تحریر 2برگی
- B4-34x24
1000 5 روزه 149,800 104,860
B4 تحریر 3برگی
- B4-34x24
1500 5 روزه 217,200 152,040
B4 کاربندار 2برگی
- B4-34x24
1000 5 روزه 288,800 202,160
- B4-34x24
2000 5 روزه 537,500 376,250
B4 کاربندار 3برگی
- B4-34x24
1500 5 روزه 413,200 289,240
- B4-34x24
3000 5 روزه 786,300 550,410
B5 تحریر 2برگی
- B5-24x17
1000 5 روزه 97,400 68,180
- B5-24x17
2000 5 روزه 179,800 125,860
B5 تحریر 3برگی
- B5-24x17
1500 5 روزه 138,600 97,020
- B5-24x17
3000 5 روزه 262,200 183,540
B5 کاربندار 2برگی
- B5-24x17
1000 5 روزه 179,400 125,580
- B5-24x17
2000 5 روزه 318,800 223,160
B5 کاربندار 3برگی
- B5-24x17
1500 5 روزه 249,100 174,370
- B5-24x17
3000 5 روزه 458,200 320,740
B6 تحریر 2برگی
- B6-17x12
2000 5 روزه 127,400 89,180
- B6-17x12
4000 5 روزه 239,800 167,860
B6 کاربندار 2برگی
- B6-17x12
2000 5 روزه 209,400 146,580
- B6-17x12
4000 5 روزه 378,800 265,160
B6 کاربندار 3برگی
- B6-12x17
3000 5 روزه 242,300 169,610
- B6-12x17
6000 5 روزه 444,500 311,150
B6 تحریر 3برگی
- B6-17x12
3000 5 روزه 302,100 211,470
- B6-17x12
6000 5 روزه 352,200 246,540
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
تحریر100گرمی(A4)
- A4-30.5*22
100 گرم تحریر
1000 10 روز 635,000 444,500
- A4-30.5*22
100 گرم تحریر
2000 10 روز 1,225,000 857,500
- A4-30.5*22
100 گرم تحریر
5000 10 روز 2,935,000 2,054,500
تحریر120 گرمی(A4)
- A4-30.5*22
120 گرم تحریر
1000 10 روزه 734,000 513,800
- A4-30.5*22
120 گرم تحریر
2000 10 روزه 1,408,000 985,600
- A4-30.5*22
120 گرم تحریر
5000 10 روزه 3,370,000 2,359,000
گلاسه120گرمی(A4)
- A4-30.5*22
120 گرم گلاسه
1000 10 روزه 929,000 650,300
- A4-30.5*22
120 گرم گلاسه
2000 10 روزه 1,813,000 1,269,100
- A4-30.5*22
120 گرم گلاسه
5000 10 روزه 4,405,000 3,083,500
گلاسه150گرمی(A4)
- A4-30.5*22
150 گرم گلاسه
1000 10 روزه 1,107,500 775,250
- A4-30.5*22
150 گرم گلاسه
2000 10 روزه 2,170,000 1,519,000
- A4-30.5*22
150 گرم گلاسه
5000 10 روزه 5,297,500 3,708,250
گلاسه200گرمی (A4)
- A4-30.5*22
200 گرم گلاسه
1000 10 روزه 1,420,000 994,000
- A4-30.5*22
200 گرم گلاسه
2000 10 روزه 2,780,000 1,946,000
- A4-30.5*22
200 گرم گلاسه
5000 10 روزه 6,800,000 4,760,000
تحریر80گرمی(A4)
- A4-30.5*22
80 گرم تحریر
1000 10 روز 551,000 385,700
- A4-30.5*22
80 گرم تحریر
2000 10 روز 1,057,000 739,900
- A4-30.5*22
80 گرم تحریر
5000 10 روز 2,515,000 1,760,500
تحریر 100گرمی(A5)
- A5-25*17
100 گرم تحریر
1000 7 روزه 474,000 331,800
- A5-25*17
100 گرم تحریر
2000 7 روزه 888,000 621,600
- A5-25*17
100 گرم تحریر
5000 7 روزه 2,120,000 1,484,000
تحریر 120گرمی(A5)
- A5-25*17
120 گرم تحریر
1000 7 روزه 538,800 377,160
- A5-25*17
120 گرم تحریر
2000 7 روزه 1,017,600 712,320
- A5-25*17
120 گرم تحریر
5000 7 روزه 2,444,000 1,710,800
گلاسه 120گرمی(A5)
- A5-25*17
120 گرم گلاسه
1000 7 روزه 700,800 490,560
- A5-25*17
120 گرم گلاسه
2000 7 روزه 1,341,600 939,120
- A5-25*17
120 گرم گلاسه
5000 7 روزه 3,254,000 2,277,800
گلاسه150گرمی(A5)
- A5-25*17
150 گرم گلاسه
1000 7 روزه 838,500 586,950
- A5-25*17
150 گرم گلاسه
2000 7 روزه 1,617,000 1,131,900
- A5-25*17
150 گرم گلاسه
5000 7 روزه 3,942,500 2,759,750
گلاسه 200گرمی(A5)
- A5-25*17
200 گرم گلاسه
1000 7 روزه 1,068,000 747,600
- A5-25*17
200 گرم گلاسه
2000 7 روزه 2,076,000 1,453,200
- A5-25*17
200 گرم گلاسه
5000 7 روزه 5,090,000 3,563,000
تحریر 80گرمی(A5)
- A5-25*17
80 گرم تحریر
1000 7 روزه 394,300 276,010
- A5-25*17
80 گرم تحریر
2000 7 روزه 743,500 520,450
- A5-25*17
80 گرم تحریر
5000 7 روزه 1,781,100 1,246,770
تحریر100گرمی(B4)
- B4-40*28.5
100 گرم تحریر
1000 10 روزه 873,000 611,100
- B4-40*28.5
100 گرم تحریر
2000 10 روزه 1,618,000 1,132,600
- B4-40*28.5
100 گرم تحریر
5000 10 روزه 3,853,000 2,697,100
تحریر120گرمی(B4)
- B4-40*28.5
120 گرم تحریر
1000 10 روزه 1,077,600 754,320
- B4-40*28.5
120 گرم تحریر
2000 10 روزه 2,025,200 1,417,640
- B4-40*28.5
120 گرم تحریر
5000 10 روزه 4,858,000 3,400,600
گلاسه120گرمی(B4)
- B4-40*28.5
120 گرم گلاسه
500 10 روزه 850,800 595,560
- B4-40*28.5
120 گرم گلاسه
1000 10 روزه 1,401,600 981,120
- B4-40*28.5
120 گرم گلاسه
2000 10 روزه 2,673,200 1,871,240
- B4-40*28.5
120 گرم گلاسه
5000 10 روزه 6,478,000 4,534,600
گلاسه150گرمی(B4)
- B4-40*28.5
150 گرم گلاسه
500 10 روزه 988,500 691,950
- B4-40*28.5
150 گرم گلاسه
1000 10 روزه 1,677,000 1,173,900
- B4-40*28.5
150 گرم گلاسه
2000 10 روزه 3,224,000 2,256,800
- B4-40*28.5
150 گرم گلاسه
5000 10 روزه 7,855,000 5,498,500
گلاسه200گرمی(B4)
- B4-40*28.5
200 گرم گلاسه
500 10 روزه 1,218,000 852,600
- B4-40*28.5
200 گرم گلاسه
1000 10 روزه 2,136,000 1,495,200
- B4-40*28.5
200 گرم گلاسه
2000 10 روزه 4,142,000 2,899,400
- B4-40*28.5
200 گرم گلاسه
5000 10 روزه 10,150,000 7,105,000
تحریر80گرمی(B4)
- B4-40*28.5
80 گرم تحریر
1000 10 روزه 818,500 572,950
- B4-40*28.5
80 گرم تحریر
2000 10 روزه 1,506,900 1,054,830
- B4-40*28.5
80 گرم تحریر
5000 10 روزه 3,562,100 2,493,470
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
تحریر100گرمی(A4)
- A4-30.5*22
100 گرم تحریر
1000 10 روزه 700,000 490,000
- A4-30.5*22
100 گرم تحریر
2000 10 روزه 1,290,000 903,000
- A4-30.5*22
100 گرم تحریر
5000 10 روزه 3,000,000 2,100,000
تحریر120گرمی(A4)
- A4-30.5*22
120 گرم تحریر
1000 10 روزه 784,000 548,800
- A4-30.5*22
120 گرم تحریر
2000 10 روزه 1,458,000 1,020,600
- A4-30.5*22
120 گرم تحریر
5000 10 روزه 3,420,000 2,394,000
گلاسه 120گرمی(A4)
- A4-30.5*22
120 گرم گلاسه
1000 10 روزه 994,000 695,800
- A4-30.5*22
120 گرم گلاسه
2000 10 روزه 1,878,000 1,314,600
- A4-30.5*22
120 گرم گلاسه
5000 10 روزه 4,470,000 3,129,000
گلاسه150گرمی(A4)
- A4-30.5*22
150 گرم گلاسه
1000 10 روزه 1,172,500 820,750
- A4-30.5*22
150 گرم گلاسه
2000 10 روزه 2,235,000 1,564,500
- A4-30.5*22
150 گرم گلاسه
5000 10 روزه 5,362,500 3,753,750
گلاسه200گرمی(A4)
- A4-30.5*22
200 گرم گلاسه
1000 10 روزه 1,470,000 1,029,000
- A4-30.5*22
200 گرم گلاسه
2000 10 روزه 2,830,000 1,981,000
- A4-30.5*22
200 گرم گلاسه
5000 10 روزه 6,850,000 4,795,000
تحریر80گرمی(A4)
- A4-30.5*22
80 گرم تحریر
1000 10 روزه 616,000 431,200
- A4-30.5*22
80 گرم تحریر
2000 10 روزه 1,122,000 785,400
- A4-30.5*22
80 گرم تحریر
5000 10 روزه 2,580,000 1,806,000
تحریر100 گرمی(A5)
- A5-25*17
100 گرم تحریر
1000 7 روزه 524,000 366,800
- A5-25*17
100 گرم تحریر
2000 7 روزه 938,000 656,600
- A5-25*17
100 گرم تحریر
5000 7 روزه 2,170,000 1,519,000
تحریر120 گرمی(A5)
- A5-25*17
120 گرم تحریر
1000 7 روزه 643,800 450,660
- A5-25*17
120 گرم تحریر
2000 7 روزه 1,129,600 790,720
- A5-25*17
120 گرم تحریر
5000 7 روزه 2,587,000 1,810,900
گلاسه 120گرمی(A5)
- A5-25*17
120 گرم گلاسه
1000 7 روزه 750,800 525,560
- A5-25*17
120 گرم گلاسه
2000 7 روزه 1,391,600 974,120
- A5-25*17
120 گرم گلاسه
5000 7 روزه 3,304,000 2,312,800
گلاسه 150گرمی(A5)
- A5-25*17
150 گرم گلاسه
1000 7 روزه 943,500 660,450
- A5-25*17
150 گرم گلاسه
2000 7 روزه 1,729,000 1,210,300
- A5-25*17
150 گرم گلاسه
5000 7 روزه 4,085,500 2,859,850
گلاسه 200گرمی(A5)
- A5-25*17
200 گرم گلاسه
1000 7 روزه 1,118,000 782,600
- A5-25*17
200 گرم گلاسه
2000 7 روزه 2,126,000 1,488,200
- A5-25*17
200 گرم گلاسه
5000 7 روزه 5,140,000 3,598,000
تحریر 80گرمی(A5)
- A5-25*17
80 گرم تحریر
1000 7 روزه 459,300 321,510
- A5-25*17
80 گرم تحریر
2000 7 روزه 808,500 565,950
- A5-25*17
80 گرم تحریر
5000 7 روزه 1,846,100 1,292,270
تحریر100گرمی(B4)
- B4-40*28.5
100 گرم تحریر
500 10 روزه 754,000 527,800
- B4-40*28.5
100 گرم تحریر
1000 10 روزه 1,078,000 754,600
- B4-40*28.5
100 گرم تحریر
2000 10 روزه 1,896,000 1,327,200
- B4-40*28.5
100 گرم تحریر
5000 10 روزه 4,340,000 3,038,000
تحریر120گرمی(B4)
- B4-40*28.5
120 گرم تحریر
500 10 روزه 818,800 573,160
- B4-40*28.5
120 گرم تحریر
1000 10 روزه 1,207,600 845,320
- B4-40*28.5
120 گرم تحریر
2000 10 روزه 2,155,200 1,508,640
- B4-40*28.5
120 گرم تحریر
5000 10 روزه 4,988,000 3,491,600
گلاسه120گرمی(B4)
- B4-40*28.5
120 گرم گلاسه
500 10 روزه 980,800 686,560
- B4-40*28.5
120 گرم گلاسه
1000 10 روزه 1,531,600 1,072,120
- B4-40*28.5
120 گرم گلاسه
2000 10 روزه 2,803,200 1,962,240
- B4-40*28.5
120 گرم گلاسه
5000 10 روزه 6,608,000 4,625,600
گلاسه150گرمی(B4)
- B4-40*28.5
150 گرم گلاسه
1000 10 روزه 1,807,000 1,264,900
- B4-40*28.5
150 گرم گلاسه
2000 10 روزه 3,184,000 2,228,800
- B4-40*28.5
150 گرم گلاسه
5000 10 روزه 7,485,000 5,239,500
- B4-40*28.5
150 گرم گلاسه
5000 10 روزه 7,985,000 5,589,500
تحریر80گرمی(B4)
- B4-40*28.5
80 گرم تحریر
500 10 روزه 689,200 482,440
- B4-40*28.5
80 گرم تحریر
1000 10 روزه 948,500 663,950
- B4-40*28.5
80 گرم تحریر
2000 10 روزه 1,636,900 1,145,830
- B4-40*28.5
80 گرم تحریر
5000 10 روزه 3,692,100 2,584,470
تحریر 100گرمی(ملخی)
- m-22x11
100 گرم تحریر
1000 7 روزه 555,000 388,500
- m-22x11
100 گرم تحریر
2000 7 روزه 670,000 469,000
- m-22x11
100 گرم تحریر
5000 7 روزه 1,470,000 1,029,000
تحریر 120 گرمی(ملخی)
- m-22x11
120 گرم تحریر
1000 7 روزه 515,000 360,500
- m-22x11
120 گرم تحریر
2000 7 روزه 880,000 616,000
- m-22x11
120 گرم تحریر
5000 7 روزه 1,995,000 1,396,500
گلاسه 120گرمی(ملخی)
- m-11*22
120 گرم گلاسه
1000 7 روزه 467,000 326,900
- m-11*22
120 گرم گلاسه
2000 7 روزه 1,007,000 704,900
- m-11*22
120 گرم گلاسه
5000 7 روزه 2,291,000 1,603,700
گلاسه 150گرمی(ملخی)
- m-11*22
150 گرم گلاسه
1000 7 روزه 556,300 389,410
- m-11*22
150 گرم گلاسه
2000 7 روزه 1,142,500 799,750
- m-11*22
150 گرم گلاسه
5000 7 روزه 2,651,300 1,855,910
گلاسه 200 گرمی(ملخی)
- m-11*22
200 گرم گلاسه
1000 7 روزه 705,000 493,500
- m-11*22
200 گرم گلاسه
2000 7 روزه 1,440,000 1,008,000
- m-11*22
200 گرم گلاسه
5000 7 روزه 3,395,000 2,376,500
تحریر 70 گرمی (ملخی)
- m-22x11
70 تحریر
1000 7 روزه 347,000 242,900
- m-22x11
70 تحریر
2000 7 روزه 544,000 380,800
- m-22x11
70 تحریر
5000 7 روزه 1,155,000 808,500
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
سربرگ تکرنگ A4
- A4-21*29
80 گرم تحریر
500 2 روزه 119,900 83,930
- A4-21*29
80 گرم تحریر
1000 2 روزه 184,700 129,290
- A4-21*29
80 گرم تحریر
2000 2 روزه 334,300 234,010
- A4-21*29
80 گرم تحریر
4000 2 روزه 633,500 443,450
- A4-21*29
100 گرم تحریر
500 2 روزه 136,000 95,200
- A4-21*29
100 گرم تحریر
1000 2 روزه 217,000 151,900
- A4-21*29
100 گرم تحریر
2000 2 روزه 399,000 279,300
- A4-21*29
100 گرم تحریر
4000 2 روزه 763,000 534,100
- A4-21*29
120 گرم تحریر
500 2 روزه 152,200 106,540
- A4-21*29
120 گرم تحریر
1000 2 روزه 249,400 174,580
- A4-21*29
120 گرم تحریر
2000 2 روزه 463,800 324,660
- A4-21*29
120 گرم تحریر
4000 2 روزه 892,600 624,820
سربرگ تکرنگ A4 دقیق
- A4-21*29/7
80 گرم تحریر
500 2 روزه 139,000 97,300
- A4-21*29/7
80 گرم تحریر
1000 2 روزه 223,000 156,100
- A4-21*29/7
80 گرم تحریر
2000 2 روزه 411,000 287,700
- A4-21*29/7
80 گرم تحریر
4000 2 روزه 787,000 550,900
- A4-21*29/7
100 گرم تحریر
500 2 روزه 160,000 112,000
- A4-21*29/7
100 گرم تحریر
1000 2 روزه 265,000 185,500
- A4-21*29/7
100 گرم تحریر
2000 2 روزه 495,000 346,500
- A4-21*29/7
100 گرم تحریر
4000 2 روزه 955,000 668,500
- A4-21*29/7
120 گرم تحریر
500 2 روزه 181,000 126,700
- A4-21*29/7
120 گرم تحریر
1000 2 روزه 307,000 214,900
- A4-21*29/7
120 گرم تحریر
2000 2 روزه 579,000 405,300
- A4-21*29/7
120 گرم تحریر
4000 2 روزه 1,123,000 786,100
سربرگ رنگی A4
- A4-21*29
80 گرم تحریر
500 2 روزکاری 264,800 185,360
- A4-21*29
80 گرم تحریر
1000 2 روزکاری 329,600 230,720
- A4-21*29
80 گرم تحریر
2000 2 روزکاری 502,300 351,610
- A4-21*29
80 گرم تحریر
4000 2 روزکاری 847,500 593,250
- A4-21*29
100 گرم تحریر
500 2 روزکاری 264,800 185,360
- A4-21*29
100 گرم تحریر
1000 2 روزکاری 239,700 167,790
- A4-21*29
100 گرم تحریر
2000 2 روزکاری 502,300 351,610
- A4-21*29
100 گرم تحریر
4000 2 روزکاری 847,500 593,250
- A4-21*29
120 گرم تحریر
500 2 روزکاری 297,200 208,040
- A4-21*29
120 گرم تحریر
1000 2 روزکاری 304,400 213,080
- A4-21*29
120 گرم تحریر
2000 2 روزکاری 631,800 442,260
- A4-21*29
120 گرم تحریر
4000 2 روزکاری 1,106,600 774,620
سربرگ رنگی A4 دقیق
- A4-21*29/7
80 گرم تحریر
500 2 روزکاری 284,000 198,800
- A4-21*29/7
80 گرم تحریر
1000 2 روزکاری 368,000 257,600
- A4-21*29/7
80 گرم تحریر
2000 2 روزکاری 579,000 405,300
- A4-21*29/7
80 گرم تحریر
4000 2 روزکاری 1,001,000 700,700
- A4-21*29/7
100 گرم تحریر
500 2 روزکاری 305,000 213,500
- A4-21*29/7
100 گرم تحریر
1000 2 روزکاری 410,000 287,000
- A4-21*29/7
100 گرم تحریر
2000 2 روزکاری 663,000 464,100
- A4-21*29/7
100 گرم تحریر
4000 2 روزکاری 1,169,000 818,300
- A4-21*29/7
120 گرم تحریر
500 2 روزکاری 326,000 228,200
- A4-21*29/7
120 گرم تحریر
1000 2 روزکاری 452,000 316,400
- A4-21*29/7
120 گرم تحریر
2000 2 روزکاری 747,000 522,900
- A4-21*29/7
120 گرم تحریر
4000 2 روزکاری 1,337,000 935,900
سربرگ تکرنگ A5
- A5-14*21
80 گرم تحریر
500 2 روزه 119,900 83,930
- A5-14*21
80 گرم تحریر
1000 2 روزه 184,700 129,290
- A5-14*21
80 گرم تحریر
2000 2 روزه 334,300 234,010
- A5-14*21
80 گرم تحریر
4000 2 روزه 633,500 443,450
- A5-14*21
100 گرم تحریر
500 2 روزه 107,500 75,250
- A5-14*21
100 گرم تحریر
1000 2 روزه 160,000 112,000
- A5-14*21
100 گرم تحریر
2000 2 روزه 285,000 199,500
- A5-14*21
100 گرم تحریر
4000 2 روزه 535,000 374,500
- A5-14*21
120 گرم تحریر
500 2 روزه 103,600 72,520
- A5-14*21
120 گرم تحریر
1000 2 روزه 152,200 106,540