سبد خرید شما خالیست.


محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
سلفون مات مخملی (10 روزه)
دو رو -6*9
1000 10 روز کاری 123,000 98,400
برچسب سلفون براق (10 روزه)
تک رو -8.5*4.8
1000 10 روز کاری 72,000 57,600
سلفون براق یک رو (10 روزه)
تک رو -4.8*8.5
1000 10 روز کاری 49,000 39,200
سلفون مات یک رو (10 روزه)
تک رو -4.8*8.5
1000 10 روز کاری 44,000 35,200
سلفون براق دورو (10 روزه)
دو رو -8.5*4.8
1000 10 روز کاری 62,000 49,600
سلفون مات دورو (10 روزه)
دو رو -4.8*8.5
1000 10 روز کاری 62,000 49,600
سلفون براق طرح لمینت (10 روزه)
دو رو -6*9
1000 10 روز کاری 94,000 75,200
سلفون مات طرح لمینت (10 روزه)
دو رو -6*9
1000 10 روز کاری 98,000 78,400
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
لمینت برجسته
دو رو -9*6
1000 10 روز کاری 163,000 130,400
لمینت براق
دو رو -9*6
1000 10 روز کاری 210,000 168,000
لمینت مات
دو رو -9*6
1000 10 روزه 300,000 240,000
لمینت برجسته مربع
دو رو -6x6
1000 10 روز کاری 119,000 95,200
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
اعلامیه رنگی
- -50*35
115 گرم گلاسه
100 1 روزه 220,300 176,240
- -50*35
115 گرم گلاسه
200 1 روزه 290,500 232,400
- -50*35
115 گرم گلاسه
300 1 روزه 330,800 264,640
- -50*35
115 گرم گلاسه
400 1 روزه 371,000 296,800
- -50*35
70 تحریر
100 1 روزه 210,700 168,560
- -50*35
70 تحریر
200 1 روزه 283,800 227,040
- -50*35
70 تحریر
300 1 روزه 301,900 241,520
- -50*35
70 تحریر
400 1 روزه 332,500 266,000
اعلامیه تکرنگ
- -50*35
115 گرم گلاسه
100 1 روزه 110,300 88,240
- -50*35
115 گرم گلاسه
200 1 روزه 150,500 120,400
- -50*35
115 گرم گلاسه
300 1 روزه 190,800 152,640
- -50*35
115 گرم گلاسه
400 1 روزه 231,000 184,800
- -50*35
70 تحریر
100 1 روزه 100,700 80,560
- -50*35
70 تحریر
200 1 روزه 131,300 105,040
- -50*35
70 تحریر
300 1 روزه 161,900 129,520
- -50*35
70 تحریر
400 1 روزه 192,500 154,000
اعلامیه ترحیم تکرنگ A3
- -30*42
70 تحریر
100 1 روزکاری 87,100 69,680
- -30*42
70 تحریر
200 1 روزکاری 109,100 87,280
- -30*42
70 تحریر
300 1 روزکاری 131,200 104,960
اعلامیه ترحیم رنگی A3
- -30*42
70 تحریر
100 1 روزکاری 188,100 150,480
- -30*42
70 تحریر
200 1 روزکاری 210,100 168,080
- -30*42
70 تحریر
300 1 روزکاری 232,200 185,760
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
A4 تکرو گلاسه
تک رو A4 -29x21
115 گرم گلاسه
1000 7 روزه 303,600 242,880
تک رو A4 -29x21
115 گرم گلاسه
2000 7 روزه 482,100 385,680
تک رو A4 -29x21
115 گرم گلاسه
5000 7 روزه 1,032,700 826,160
تک رو A4 -29x21
115 گرم گلاسه
1000 2 روزه 333,600 266,880
تک رو A4 -29x21
115 گرم گلاسه
2000 2 روزه 512,100 409,680
تک رو A4 -29x21
115 گرم گلاسه
5000 2 روزه 1,097,700 878,160
A4 دورو گلاسه
دو رو A4 -29x21
115 گرم گلاسه
1000 2 روزه 358,600 286,880
دو رو A4 -29x21
115 گرم گلاسه
2000 2 روزه 562,100 449,680
دو رو A4 -29x21
115 گرم گلاسه
5000 2 روزه 1,172,700 938,160
دو رو A4 -29x21
115 گرم گلاسه
1000 7 روزه 328,600 262,880
دو رو A4 -29x21
115 گرم گلاسه
2000 7 روزه 557,100 445,680
دو رو A4 -29x21
115 گرم گلاسه
5000 7 روزه 1,142,700 914,160
A4 تکرو تحریر
تک رو A4 -29x21
70 تحریر
1000 7 روزه 238,400 190,720
تک رو A4 -29x21
70 تحریر
2000 7 روزه 351,800 281,440
تک رو A4 -29x21
70 تحریر
5000 7 روزه 742,000 593,600
تک رو A4 -29x21
70 تحریر
1000 2 روزه 268,400 214,720
تک رو A4 -29x21
70 تحریر
2000 2 روزه 381,800 305,440
تک رو A4 -29x21
70 تحریر
5000 2 روزه 772,000 617,600
A4 دورو تحریر
دو رو A4 -29x21
70 تحریر
1000 2 روزه 293,400 234,720
دو رو A4 -29x21
70 تحریر
2000 2 روزه 456,800 365,440
دو رو A4 -29x21
70 تحریر
5000 2 روزه 847,000 677,600
دو رو A4 -21*29
70 تحریر
1000 7 روزه 263,400 210,720
دو رو A4 -21*29
70 تحریر
2000 7 روزه 426,800 341,440
دو رو A4 -21*29
70 تحریر
5000 7 روزه 817,000 653,600
A5 دورو گلاسه
دو رو A5 -20*14
115 گرم گلاسه
1000 7 روزه 229,300 183,440
دو رو A5 -20*14
115 گرم گلاسه
2000 7 روزه 318,600 254,880
دو رو A5 -20*14
115 گرم گلاسه
5000 7 روزه 621,400 497,120
دو رو A5 -20x14
115 گرم گلاسه
1000 2 روزه 263,200 210,560
دو رو A5 -20x14
115 گرم گلاسه
2000 2 روزه 356,300 285,040
دو رو A5 -20x14
115 گرم گلاسه
5000 2 روزه 670,800 536,640
A5 تکرو گلاسه
تک رو A5 -20*14
115 گرم گلاسه
1000 7 روزه 214,300 171,440
تک رو A5 -20*14
115 گرم گلاسه
2000 7 روزه 303,600 242,880
تک رو A5 -20*14
115 گرم گلاسه
5000 7 روزه 586,400 469,120
تک رو A5 -20x14
115 گرم گلاسه
1000 2 روزه 244,300 195,440
تک رو A5 -20x14
115 گرم گلاسه
2000 2 روزه 333,600 266,880
تک رو A5 -20x14
115 گرم گلاسه
5000 2 روزه 616,400 493,120
A5 تکرو تحریر
تک رو A5 -20x14
70 تحریر
1000 2 روزه 211,700 169,360
تک رو A5 -20x14
70 تحریر
2000 2 روزه 268,400 214,720
تک رو A5 -20x14
70 تحریر
5000 2 روزه 453,500 362,800
تک رو A5 -20*14
70 تحریر
1000 7 روزه 181,700 145,360
تک رو A5 -20*14
70 تحریر
2000 7 روزه 238,400 190,720
تک رو A5 -20*14
70 تحریر
5000 7 روزه 423,500 338,800
A5 دورو تحریر
دو رو A5 -20x14
70 تحریر
1000 2 روزه 226,700 181,360
دو رو A5 -20x14
70 تحریر
2000 2 روزه 283,400 226,720
دو رو A5 -20x14
70 تحریر
5000 2 روزه 488,500 390,800
دو رو A5 -20*14
70 تحریر
1000 7 روزه 196,700 157,360
دو رو A5 -20*14
70 تحریر
2000 7 روزه 253,400 202,720
دو رو A5 -20*14
70 تحریر
5000 7 روزه 458,500 366,800
A6 تکرو گلاسه
تک رو A6 -14x10
115 گرم گلاسه
2000 2 روزه 244,300 195,440
تک رو A6 -14x10
115 گرم گلاسه
5000 2 روزه 378,200 302,560
تک رو A6 -10*14
115 گرم گلاسه
2000 7 روزه 214,300 171,440
تک رو A6 -10*14
115 گرم گلاسه
5000 7 روزه 363,200 290,560
A6 دورو گلاسه
دو رو A6 -14x10
115 گرم گلاسه
2000 2 روزه 259,300 207,440
دو رو A6 -14x10
115 گرم گلاسه
5000 2 روزه 428,200 342,560
دو رو A6 -10*14
115 گرم گلاسه
2000 7 روزه 229,300 183,440
دو رو A6 -10*14
115 گرم گلاسه
5000 7 روزه 398,200 318,560
A6 تکرو تحریر
تک رو A6 -14x10
70 تحریر
2000 2 روزه 211,700 169,360
تک رو A6 -14x10
70 تحریر
5000 2 روزه 296,800 237,440
تک رو A6 -10*14
70 تحریر
2000 7 روزه 181,700 145,360
تک رو A6 -10*14
70 تحریر
5000 7 روزه 281,800 225,440
A6 دورو تحریر
دو رو A6 -14x10
70 تحریر
2000 2 روزه 226,700 181,360
دو رو A6 -14x10
70 تحریر
5000 2 روزه 346,800 277,440
دو رو A6 -10*14
70 تحریر
2000 7 روزه 196,700 157,360
دو رو A6 -10*14
70 تحریر
5000 7 روزه 316,800 253,440
B4 تکرو گلاسه
تک رو B4 -34x24
115 گرم گلاسه
1000 2 روزه 386,500 309,200
تک رو B4 -34x24
115 گرم گلاسه
2000 2 روزه 617,900 494,320
تک رو B4 -34x24
115 گرم گلاسه
5000 2 روزه 1,362,200 1,089,760
تک رو B4 -34x24
115 گرم گلاسه
1000 7 روزه 356,500 285,200
تک رو B4 -34x24
115 گرم گلاسه
2000 7 روزه 587,900 470,320
تک رو B4 -34x24
115 گرم گلاسه
5000 7 روزه 1,297,200 1,037,760
B4 دورو گلاسه
دو رو B4 -34x24
115 گرم گلاسه
1000 2 روزه 411,500 329,200
دو رو B4 -34x24
115 گرم گلاسه
2000 2 روزه 692,900 554,320
دو رو B4 -34x24
115 گرم گلاسه
5000 2 روزه 1,437,200 1,149,760
دو رو B4 -34x24
115 گرم گلاسه
1000 7 روزه 381,500 305,200
دو رو B4 -34x24
115 گرم گلاسه
2000 7 روزه 662,900 530,320
دو رو B4 -34x24
115 گرم گلاسه
5000 7 روزه 1,407,200 1,125,760
B4 دورو تحریر
دو رو B4 -34x24
70 تحریر
1000 7 روزه 297,000 237,600
دو رو B4 -34x24
70 تحریر
2000 7 روزه 494,000 395,200
دو رو B4 -34x24
70 تحریر
5000 7 روزه 985,000 788,000
دو رو B4 -34x24
70 تحریر
1000 2 روزه 317,000 253,600
دو رو B4 -34x24
70 تحریر
2000 2 روزه 464,000 371,200
دو رو B4 -34x24
70 تحریر
5000 2 روزه 940,000 752,000
B4 تکرو تحریر
تک رو B4 -34x24
70 تحریر
1000 2 روزه 302,000 241,600
تک رو B4 -34x24
70 تحریر
2000 2 روزه 449,000 359,200
تک رو B4 -34x24
70 تحریر
5000 2 روزه 905,000 724,000
تک رو B4 -34x24
70 تحریر
1000 7 روزه 272,000 217,600
تک رو B4 -34x24
70 تحریر
2000 7 روزه 419,000 335,200
تک رو B4 -34x24
70 تحریر
5000 7 روزه 875,000 700,000
B5 تکرو گلاسه
تک رو B5 -24x17
115 گرم گلاسه
1000 2 روزه 270,800 216,640
تک رو B5 -24x17
115 گرم گلاسه
2000 2 روزه 386,500 309,200
تک رو B5 -24x17
115 گرم گلاسه
5000 2 روزه 748,600 598,880
دو رو B5 -24x17
115 گرم گلاسه
1000 7 روزه 240,800 192,640
دو رو B5 -24x17
115 گرم گلاسه
2000 7 روزه 356,500 285,200
دو رو B5 -24x17
115 گرم گلاسه
5000 7 روزه 718,600 574,880
B5 دورو گلاسه
دو رو B5 -24x17
115 گرم گلاسه
1000 2 روزه 285,800 228,640
دو رو B5 -24x17
115 گرم گلاسه
2000 2 روزه 401,500 321,200
دو رو B5 -24x17
115 گرم گلاسه
5000 2 روزه 783,600 626,880
دو رو B5 -24x17
115 گرم گلاسه
1000 7 روزکاری 255,800 204,640
دو رو B5 -24x17
115 گرم گلاسه
2000 7 روزکاری 371,500 297,200
دو رو B5 -24x17
115 گرم گلاسه
5000 7 روزکاری 753,600 602,880
B5 تکرو تحریر
تک رو B5 -24x17
70 تحریر
1000 2 روزکاری 228,500 182,800
تک رو B5 -24x17
70 تحریر
2000 2 روزکاری 302,000 241,600
تک رو B5 -24x17
70 تحریر
5000 2 روزکاری 537,500 430,000
تک رو B5 -24x17
70 تحریر
1000 7 روزه 198,500 158,800
تک رو B5 -24x17
70 تحریر
2000 7 روزه 272,000 217,600
تک رو B5 -24x17
70 تحریر
5000 7 روزه 507,500 406,000
B5 دورو تحریر
دو رو B5 -24x17
70 تحریر
1000 2 روزه 243,500 194,800
دو رو B5 -24x17
70 تحریر
2000 2 روزه 317,000 253,600
دو رو B5 -24x17
70 تحریر
5000 2 روزه 572,500 458,000
دو رو B5 -24x17
70 تحریر
1000 7 روزه 213,500 170,800
دو رو B5 -24x17
70 تحریر
2000 7 روزه 287,000 229,600
دو رو B5 -24x17
70 تحریر
5000 7 روزه 542,500 434,000
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
شومیز A4 تکرو
تک رو A4 -29x21
160 گرم شومیز
250 2 روزکاری 114,500 91,600
تک رو A4 -29x21
160 گرم شومیز
500 2 روزکاری 209,000 167,200
تک رو A4 -29x21
160 گرم شومیز
1000 2 روزکاری 408,000 326,400
شومیزA4 دورو
دو رو A4 -29x21
160 گرم شومیز
250 2 روزکاری 124,500 99,600
دو رو A4 -29x21
160 گرم شومیز
500 2 روزکاری 229,000 183,200
دو رو A4 -29x21
160 گرم شومیز
1000 2 روزکاری 428,000 342,400
شومیز A4 تکرو
تک رو A4 -29x21
230 گرم شومیز
250 2 روزکاری 155,900 124,720
تک رو A4 -29x21
230 گرم شومیز
500 2 روزکاری 291,700 233,360
تک رو A4 -29x21
230 گرم شومیز
1000 2 روزکاری 573,400 458,720
شومیز A4 دورو
دو رو A4 -29x21
230 گرم شومیز
250 2 روزکاری 165,900 132,720
دو رو A4 -29x21
230 گرم شومیز
500 2 روزکاری 311,700 249,360
دو رو A4 -29x21
230 گرم شومیز
1000 2 روزکاری 593,400 474,720
A4 تحریر دورو
دو رو A4 -29.7*21
70 تحریر
500 1روزکاری 139,000 111,200
دو رو A4 -29.7*21
70 تحریر
1000 1روزکاری 252,900 202,320
A4 تحریر تکرو
تک رو A4 -29.7*21
70 تحریر
500 1روزکاری 77,000 61,600
تک رو A4 -29.7*21
70 تحریر
1000 1روزکاری 129,000 103,200
شومیز A5 تکرو
تک رو A5 -21x14.5
160 گرم شومیز
500 2 روزکاری 114,500 91,600
تک رو A5 -21x14.5
160 گرم شومیز
500 2 روزکاری 114,500 91,600
تک رو A5 -21x14.5
160 گرم شومیز
1000 2 روزکاری 219,000 175,200
شومیزA5 دورو
دو رو A5 -21X14.5
160 گرم شومیز
250 2 روزکاری 77,300 61,840
دو رو A5 -21X14.5
160 گرم شومیز
500 2 روزکاری 134,500 107,600
دو رو A5 -21X14.5
160 گرم شومیز
1000 2 روزکاری 239,000 191,200
شومیزA5 تکرو
تک رو A5 -21X14.5
230 گرم شومیز
250 2 روزکاری 88,000 70,400
تک رو A5 -21X14.5
230 گرم شومیز
500 2 روزکاری 155,900 124,720
تک رو A5 -21X14.5
230 گرم شومیز
1000 2 روزکاری 301,700 241,360
شومیز A5 دورو
دو رو A5 -14/5x21
230 گرم شومیز
250 2 روزکاری 98,000 78,400
دو رو A5 -14/5x21
230 گرم شومیز
500 2 روزکاری 175,900 140,720
دو رو A5 -14/5x21
230 گرم شومیز
1000 2 روزکاری 321,700 257,360
A5تحریر دورو
دو رو A5 -21*14
70 تحریر
1000 1روزکاری 89,400 71,520
دو رو A5 -21*14
70 تحریر
2000 1روزکاری 163,800 131,040
A5 تحریر تکرو
تک رو A5 -21*14
70 تحریر
1000 1روزکاری 77,000 61,600
تک رو A5 -21*14
70 تحریر
2000 1روزکاری 129,000 103,200
A5 الوان
تک رو A5 -21X14.8
الوان ایرانی
1000 1 روزکاری 70,700 56,560
تک رو A5 -21X14.8
الوان ایرانی
2000 1 روزکاری 121,300 97,040
A6 تحریر تکرو
تک رو A6 -14.5X10.5
70 تحریر
2000 1 روزکاری 77,000 61,600
تک رو A6 -14.5X10.5
70 تحریر
4000 1 روزکاری 129,000 103,200
A6 تحریر دورو
دو رو A6 -10.5
70 تحریر
2000 1 روزکاری 82,000 65,600
دو رو A6 -10.5
70 تحریر
4000 1 روزکاری 149,000 119,200
A6 الوان
تک رو A6 -14.5X10.5
الوان ایرانی
2000 1 روزکاری 72,700 58,160
تک رو A6 -14.5X10.5
الوان ایرانی
4000 1 روزکاری 125,300 100,240
B4 تحریرتکرو
تک رو B4 -35x25
70 تحریر
500 1 روزکاری 92,400 73,920
تک رو B4 -35x25
70 تحریر
1000 1 روزکاری 159,800 127,840
B4 تحریر دورو
دو رو B4 -35x25
70 تحریر
500 1 روزکاری 107,000 85,600
دو رو B4 -35x25
70 تحریر
1000 1 روزکاری 199,000 159,200
B4 الوان
تک رو B4 -35x25
الوان ایرانی
500 1 روزکاری 106,600 85,280
تک رو B4 -35x25
الوان ایرانی
1000 1 روزکاری 183,200 146,560
B5 تحریر تکرو
تک رو B5 -25x17.5
70 تحریر
1000 1 روزکاری 92,400 73,920
تک رو B5 -25x17.5
70 تحریر
2000 1 روزکاری 159,800 127,840
B5 الوان
تک رو B5 -25x17.5
الوان ایرانی
500 1 روزکاری 69,300 55,440
تک رو B5 -25x17.5
الوان ایرانی
1000 1 روزکاری 108,600 86,880
B6 تحریر تکرو
تک رو B6 -17.5x12.5
70 تحریر
2000 1 روزکاری 92,400 73,920
تک رو B6 -17.5x12.5
70 تحریر
4000 1 روزکاری 159,800 127,840
B6 تحریر دورو
دو رو B6 -17.5x12.5
70 تحریر
2000 1 روزکاری 97,400 77,920
دو رو B6 -17.5x12.5
70 تحریر
4000 1 روزکاری 179,800 143,840
B6 الوان
تک رو B6 -17.5x12.5
الوان ایرانی
2000 1 روزکاری 86,700 69,360
تک رو B6 -17.5x12.5
الوان ایرانی
4000 1 روزکاری 143,400 114,720
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
A3 تحریر 2برگی
- A3 -42x29
1000 7 روزه 377,900 302,320
- A3 -42x29
2000 7 روزه 625,800 500,640
A3 تحریر 3برگی
- A3 -42x29
1500 5 روزه 501,900 401,520
- A3 -42x29
3000 5 روزه 873,700 698,960
A3 کاربندار 2برگی
- A3 -42x29
1000 7 روزه 575,000 460,000
- A3 -42x29
2000 7 روزه 1,020,000 816,000
A3 کاربندار 3برگی
- A3 -42x29
1500 7 روزه 797,500 638,000
- A3 -42x29
3000 7 روزه 1,465,000 1,172,000
A4 تحریر 2برگی
- A4 -29x20
1000 7 روزه 274,000 219,200
- A4 -29x20
2000 7 روزه 417,900 334,320
- A4 -29x20
4000 7 روزه 705,800 564,640
A4 تحریر 3برگی
- A4 -29x20
1500 7 روزه 346,000 276,800
- A4 -29x20
3000 7 روزه 561,900 449,520
- A4 -29x20
6000 7 روزه 993,700 794,960
A4 کاربندار 2برگی
- A4 -21x14
1000 7 روزه 372,500 298,000
- A4 -21x14
2000 7 روزه 615,000 492,000
- A4 -21x14
4000 7 روزه 1,100,000 880,000
A4 کاربندار 3برگی
- A4 -21*29
1500 7 روزه 493,800 395,040
- A4 -21*29
3000 7 روزه 857,500 686,000
- A4 -21*29
6000 7 روزه 1,585,000 1,268,000
A5 تحریر 2برگی
- A5 -20x14
1000 7 روزه 222,000 177,600
- A5 -20x14
2000 7 روزه 314,000 251,200
- A5 -20x14
4000 7 روزه 497,900 398,320
A5 تحریر 3برگی
- A5 -20x14
1500 7 روزه 268,000 214,400
- A5 -20x14
3000 7 روزه 406,000 324,800
- A5 -20x14
6000 7 روزه 681,900 545,520
A5 کاربندار 2برگی
- A5 -20x14
1000 7 روزه 271,300 217,040
- A5 -20x14
2000 7 روزه 412,500 330,000
- A5 -20x14
4000 7 روزه 695,000 556,000
A5 کاربندار 3برگی
- A5 -20x14
1500 7 روزه 341,900 273,520
- A5 -20x14
3000 7 روزه 553,800 443,040
- A5 -20x14
6000 7 روزه 977,500 782,000
A6 تحریر 2برگی
- A6 -14x10
2000 7 روزه 262,000 209,600
- A6 -14x10
4000 7 روزه 394,000 315,200
- A6 -14x10
8000 7 روزه 607,900 486,320
A6 تحریر 3برگی
- A6 -14x10
3000 7 روزه 328,000 262,400
- A6 -14x10
6000 7 روزه 526,000 420,800
- A6 -14x10
12000 7 روزه 921,900 737,520
A6 کاربندار 2برگی
- A6 -14x10
2000 7 روزه 311,300 249,040
- A6 -14x10
4000 7 روزه 492,500 394,000
- A6 -14x10
8000 7 روزه 855,000 684,000
A6 کاربندار 3برگی
- A6 -14x10
3000 7 روزه 401,900 321,520
- A6 -14x10
6000 7 روزه 673,800 539,040
- A6 -14x10
12000 7 روزه 1,217,500 974,000
B3 تحریر 2برگی
- B3 -50x35
1000 7 روزه 469,500 375,600
- B3 -50x35
2000 7 روزه 799,000 639,200
B3 تحریر 3برگی
- B3 -50x35
1500 7 روزه 594,300 475,440
- B3 -50x35
3000 7 روزه 1,058,500 846,800
B3 کاربندار 2برگی
- B3 -50x35
1000 7 روزه 695,000 556,000
- B3 -50x35
2000 7 روزه 1,260,000 1,008,000
B3 کاربندار 3برگی
- B3 -50x35
1500 7 روزه 977,500 782,000
- B3 -50x35
3000 7 روزه 1,825,000 1,460,000
B4 تحریر 2برگی
- B4 -34x24
1000 7 روزه 304,800 243,840
- B4 -34x24
2000 7 روزه 479,500 383,600
- B4 -34x24
4000 7 روزه 829,000 663,200
B4 تحریر 3برگی
- B4 -34x24
1500 7 روزه 392,200 313,760
- B4 -34x24
3000 7 روزه 654,300 523,440
- B4 -34x24
6000 7 روزه 1,178,500 942,800
B4 کاربندار 2برگی
- B4 -34x24
1000 7 روزه 432,500 346,000
- B4 -34x24
2000 7 روزه 735,000 588,000
- B4 -34x24
4000 7 روزه 1,340,000 1,072,000
B4 کاربندار 3برگی
- B4 -34x24
1500 7 روزه 583,800 467,040
- B4 -34x24
3000 7 روزه 1,037,500 830,000
- B4 -34x24
6000 7 روزه 1,945,000 1,556,000
B5 تحریر 2برگی
- B5 -24x17
1000 7 روزه 237,400 189,920
- B5 -24x17
2000 7 روزه 344,800 275,840
- B5 -24x17
4000 7 روزه 559,500 447,600
B5 تحریر 3برگی
- B5 -24x17
1500 7 روزه 291,100 232,880
- B5 -24x17
3000 7 روزه 452,200 361,760
- B5 -24x17
6000 7 روزه 774,300 619,440
B5 کاربندار 2برگی
- B5 -24x17
1000 7 روزه 301,300 241,040
- B5 -24x17
2000 7 روزه 472,500 378,000
- B5 -24x17
4000 7 روزه 815,000 652,000
B5 کاربندار 3برگی
- B5 -24x17
1500 7 روزه 386,900 309,520
- B5 -24x17
3000 7 روزه 643,800 515,040
- B5 -24x17
6000 7 روزه 1,157,500 926,000
B6 تحریر 2برگی
- B6 -17x12
2000 7 روزه 277,400 221,920
- B6 -17x12
4000 7 روزه 424,800 339,840
- B6 -17x12
8000 7 روزه 589,700 471,760
B6 تحریر 3برگی
- B6 -17x12
3000 7 روزه 351,100 280,880
- B6 -17x12
6000 7 روزه 572,200 457,760
- B6 -17x12
12000 7 روزه 1,014,300 811,440
B6 کاربندار 2برگی
- B6 -17x12
2000 7 روزه 341,300 273,040
- B6 -17x12
4000 7 روزه 552,500 442,000
- B6 -17x12
8000 7 روزه 975,000 780,000
B6 کاربندار 3برگی
- B6 -17x12
3000 7 روزه 446,900 357,520
- B6 -17x12
6000 7 روزه 763,800 611,040
- B6 -17x12
12000 7 روزه 1,397,500 1,118,000
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
A3 تحریر 2برگی
- A3 -42x29
1000 5 روزه 307,900 246,320
- A3 -42x29
2000 5 روزه 575,800 460,640
A3 تحریر 3برگی
- A3 -42x29
1500 5 روزه 441,900 353,520
- A3 -42x29
3000 5 روزه 843,700 674,960
A3 کاربندار 2برگی
- A3 -42x29
1000 5 روزه 505,000 404,000
- A3 -42x29
2000 5 روزه 970,000 776,000
A3 کاربندار 3برگی
- A3 -42x29
1500 5 روزه 289,500 231,600
- A3 -42x29
3000 5 روزه 0 0
A4 تحریر 2برگی
- A4 -29x21
1000 5 روزه 169,000 135,200
- A4 -29x21
2000 5 روزه 272,900 218,320
A4 تحریر 3برگی
- A4 -29x21
1500 5 روزه 241,000 192,800
- A4 -29x21
3000 5 روزه 456,900 365,520
A4 کاربندار 2برگی
- A4 -29x21
1000 5 روزه 282,500 226,000
- A4 -29x21
2000 5 روزه 525,000 420,000
A4 کاربندار 3برگی
- A4 -29x21
1500 5 روز کاری 403,800 323,040
- A4 -29x21
3000 5 روز کاری 767,500 614,000
A5 کاربندار 3برگی
- A5 -14x20
1500 5 روزه 251,900 201,520
- A5 -14x20
3000 5 روزه 463,800 371,040
- A5 -14x20
6000 5 روزه 887,500 710,000
A5 تحریر 2برگی
- A5 -20x14
1000 5 روزه 117,000 93,600
- A5 -20x14
2000 5 روزه 209,000 167,200
A5 تحریر 3برگی
- A5 -20x14
1500 5 روزه 163,000 130,400
- A5 -20x14
3000 5 روزه 301,000 240,800
A5 کاربندار 2برگی
- A5 -20x14
1000 5 روزه 181,300 145,040
- A5 -20x14
2000 5 روزه 322,500 258,000
- A5 -20x14
4000 5 روزه 605,000 484,000
A6 تحریر 2برگی
- A6 -14x10
2000 5 روزه 157,000 125,600
- A6 -14x10
4000 5 روزه 289,000 231,200
A6 تحریر 3برگی
- A6 -14x10
3000 5 روزه 223,000 178,400
- A6 -14x10
6000 5 روزه 421,000 336,800
A6 کاربندار 2برگی
- A6 -14x10
2000 5 روزه 221,300 177,040
- A6 -14x10
4000 5 روزه 402,500 322,000
- A6 -14x10
8000 5 روزه 700,000 560,000
A6 کاربندار 3برگی
- A6 -14x10
3000 5 روزه 311,900 249,520
- A6 -14x10
6000 5 روزه 583,800 467,040
- A6 -14x10
12000 5 روزه 1,127,500 902,000
B3 تحریر 2برگی
- B3 -50x35
1000 5 روزه 349,500 279,600
- B3 -50x35
2000 5 روزه 659,000 527,200
B3 تحریر 3برگی
- B3 -50x35
1500 5 روزه 504,300 403,440
- B3 -50x35
3000 5 روزه 968,500 774,800
B4 تحریر 2برگی
- B4 -34x24
1000 5 روزه 214,800 171,840
- B4 -34x24
2000 5 روزه 389,500 311,600
B4 تحریر 3برگی
- B4 -34x24
1500 5 روزه 302,200 241,760
- B4 -34x24
2000 5 روزه 429,500 343,600
B4 کاربندار 2برگی
- B4 -34x24
1000 5 روزه 342,500 274,000
- B4 -34x24
2000 5 روزه 645,000 516,000
B4 کاربندار 3برگی
- B4 -34x24
1500 5 روزه 493,800 395,040
- B4 -34x24
3000 5 روزه 947,500 758,000
B5 تحریر 2برگی
- B5 -24x17
1000 5 روزه 132,400 105,920
- B5 -24x17
2000 5 روزه 239,800 191,840
B5 تحریر 3برگی
- B5 -24x17
1500 5 روزه 186,100 148,880
- B5 -24x17
3000 5 روزه 347,200