سبد خرید شما خالیست.


محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
سلفون مات دو رو
دو رو -4.8x8
1000 7 روزکاری 52,000 36,400
سلفون براق یکـرو
تک رو -4.8*8
1000 7 روزکاری 43,000 30,100
سلفون براق دو رو
دو رو -4.8x8
1000 7 روزکاری 50,000 35,000
سلفون مات یکـرو
تک رو -4.8x8.5
1000 7 روزکاری 43,000 30,100
سلفون براق دورگرد(طرح لمینت)
دو رو -6x9
1000 7 روزکاری 80,000 56,000
سلفون مات دورگرد(طرح لمینت)
دو رو -6x9
1000 7 روزکاری 80,000 56,000
کتان تکرو
تک رو -4.8x8
1000 7 روزکاری 45,000 31,500
کتان دورو
دو رو -4.8x8
1000 7 روزکاری 50,000 35,000
برچسب سلفون براق
تک رو -4.8x8.5
1000 7 روزکاری 62,000 43,400
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
لمینت برجسته
دو رو -6x9
1000 7 روزکاری 145,000 101,500
لمینت براق
دو رو -6x9
1000 7 روزکاری 210,000 147,000
لمینت مات
دو رو -6x9
1000 7 روز 315,000 220,500
لمینت برجسته مربع
دو رو -6x6
1000 7 روزکاری 115,000 80,500
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
A4 دورو تحریر
دو رو A4-29x20
70 تحریر
1000 2 روزکاری 171,700 120,190
دو رو A4-29x20
70 تحریر
2000 2 روزکاری 228,400 159,880
دو رو A4-29x20
70 تحریر
5000 2 روزکاری 413,500 289,450
A4 تکرو تحریر
تک رو A4-29x20
70 تحریر
1000 2 روزکاری 166,700 116,690
تک رو A4-29x20
70 تحریر
2000 2 روزکاری 223,400 156,380
تک رو A4-29x20
70 تحریر
5000 2 روزکاری 398,500 278,950
A4 تکرو گلاسه
تک رو A4-29x20
115 گرم گلاسه
1000 2روز کاری 226,500 158,550
تک رو A4-29x20
115 گرم گلاسه
2000 2روز کاری 342,900 240,030
تک رو A4-29x20
115 گرم گلاسه
5000 2روز کاری 697,200 488,040
A4 دورو گلاسه
دو رو A4-29x20
120 گرم گلاسه
1000 2 روز کاری 236,500 165,550
دو رو A4-29x20
120 گرم گلاسه
2000 2 روز کاری 358,000 250,600
دو رو A4-29x20
120 گرم گلاسه
5000 2 روز کاری 737,500 516,250
A5 تکرو تحریر
تک رو A5-20x14
70 تحریر
1000 2 روزکاری 138,400 96,880
تک رو A5-20x14
70 تحریر
2000 2 روزکاری 166,700 116,690
تک رو A5-20x14
70 تحریر
5000 2 روزکاری 256,800 179,760
A5 دورو تحریر
دو رو A5-20x14
70 تحریر
1000 2 روزکاری 143,400 100,380
دو رو A5-20x14
70 تحریر
2000 2 روزکاری 171,700 120,190
دو رو A5-20x14
70 تحریر
5000 2 روزکاری 271,800 190,260
A5 تکرو گلاسه
تک رو A5-20x14
115 گرم گلاسه
1000 2 روز کاری 168,300 117,810
تک رو A5-20x14
115 گرم گلاسه
2000 2 روز کاری 226,500 158,550
تک رو A5-20x14
115 گرم گلاسه
5000 2 روز کاری 406,100 284,270
A5 دورو گلاسه
دو رو A5-20x14
120 گرم گلاسه
1000 2 روز کاری 175,800 123,060
دو رو A5-20x14
120 گرم گلاسه
2000 2 روز کاری 236,500 165,550
دو رو A5-20x14
120 گرم گلاسه
5000 2 روز کاری 433,800 303,660
A6 تکرو تحریر
تک رو A6-14x10
70 تحریر
2000 2 روز کاری 138,400 96,880
تک رو A6-14x10
70 تحریر
5000 2 روز کاری 185,900 130,130
A6 دورو تحریر
دو رو A6-14x10
70 تحریر
2000 2 روز کاری 143,400 100,380
دو رو A6-14x10
70 تحریر
5000 2 روز کاری 200,900 140,630
A6 تکرو گلاسه
تک رو A6-14x10
115 گرم گلاسه
2000 2 روز کاری 168,300 117,810
تک رو A6-14x10
115 گرم گلاسه
5000 2 روز کاری 260,600 182,420
A6 دورو گلاسه
دو رو A6-14x10
120 گرم گلاسه
2000 2 روز کاری 175,800 123,060
دو رو A6-14x10
120 گرم گلاسه
5000 2 روز کاری 281,900 197,330
B4 تکرو تحریر
تک رو B4-34x24
70 تحریر
1000 2 روزکاری 183,500 128,450
تک رو B4-34x24
70 تحریر
2000 2 روزکاری 257,000 179,900
تک رو B4-34x24
70 تحریر
5000 2 روزکاری 482,500 337,750
B4 دورو تحریر
دو رو B4-34x24
70 تحریر
1000 2 روزکاری 188,500 131,950
دو رو B4-34x24
70 تحریر
2000 2 روزکاری 262,000 183,400
دو رو B4-34x24
70 تحریر
5000 2 روزکاری 497,500 348,250
B4 تکرو گلاسه
تک رو B4-34x24
115 گرم گلاسه
1000 2 روز کاری 261,000 182,700
تک رو B4-34x24
115 گرم گلاسه
2000 2 روز کاری 411,900 288,330
تک رو B4-34x24
115 گرم گلاسه
5000 2 روز کاری 869,700 608,790
B4 دورو گلاسه
دو رو B4-34x24
120 گرم گلاسه
1000 2 روز کاری 272,500 190,750
دو رو B4-34x24
120 گرم گلاسه
2000 2 روز کاری 430,000 301,000
دو رو B4-34x24
120 گرم گلاسه
5000 2 روز کاری 917,500 642,250
B5تکرو تحریر
تک رو B5-24x17
70 تحریر
1000 2 روزکاری 138,400 96,880
تک رو B5-24x17
70 تحریر
2000 2 روزکاری 166,700 116,690
تک رو B5-24x17
70 تحریر
5000 2 روزکاری 256,800 179,760
B5 دورو تحریر
دو رو B5-24x17
70 تحریر
1000 2 روزکاری 151,800 106,260
دو رو B5-24x17
70 تحریر
2000 2 روزکاری 188,500 131,950
دو رو B5-24x17
70 تحریر
5000 2 روزکاری 313,800 219,660
B5 تکرو گلاسه
تک رو B5-24x17
115 گرم گلاسه
1000 2 روز کاری 185,500 129,850
تک رو B5-24x17
115 گرم گلاسه
2000 2 روز کاری 261,000 182,700
تک رو B5-24x17
115 گرم گلاسه
5000 2 روز کاری 492,400 344,680
B5 دورو گلاسه
دو رو B5-24x17
120 گرم گلاسه
1000 2 روز کاری 193,800 135,660
دو رو B5-24x17
120 گرم گلاسه
2000 2 روز کاری 272,500 190,750
دو رو B5-24x17
120 گرم گلاسه
5000 2 روز کاری 523,800 366,660
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
A6 تحریر دورو
تک رو A3-10.5
70 تحریر
500 1 روزکاری 38,700 27,090
تک رو A3-10.5
70 تحریر
4000 1 روزکاری 87,000 60,900
شومیز A4 تکرو
تک رو A4-29x21
160 گرم شومیز
250 2 روزکاری 68,600 48,020
تک رو A4-29x21
160 گرم شومیز
500 2 روزکاری 117,200 82,040
تک رو A4-29x21
160 گرم شومیز
1000 2 روزکاری 224,400 157,080
شومیزA4 دورو
دو رو A4-29x21
160 گرم شومیز
250 2 روزکاری 78,600 55,020
دو رو A4-29x21
160 گرم شومیز
500 2 روزکاری 137,200 96,040
دو رو A4-29x21
160 گرم شومیز
1000 2 روزکاری 244,400 171,080
شومیز A4 تکرو
تک رو A4-29x21
230 گرم شومیز
250 2 روزکاری 89,900 62,930
تک رو A4-29x21
230 گرم شومیز
500 2 روزکاری 159,800 111,860
تک رو A4-29x21
230 گرم شومیز
1000 2 روزکاری 309,500 216,650
شومیز A4 دورو
دو رو A4-29x21
230 گرم شومیز
250 2 روزکاری 99,900 69,930
دو رو A4-29x21
230 گرم شومیز
500 2 روزکاری 179,800 125,860
دو رو A4-29x21
230 گرم شومیز
1000 2 روزکاری 329,500 230,650
A4 تحریر دورو
دو رو A4-29.7*21
70 تحریر
500 1روزکاری 86,700 60,690
دو رو A4-29.7*21
70 تحریر
1000 1روزکاری 143,400 100,380
A4 تحریر تکرو
تک رو A4-29.7*21
70 تحریر
500 1روزکاری 48,400 33,880
تک رو A4-29.7*21
70 تحریر
1000 1روزکاری 76,700 53,690
A5 الوان
تک رو A5-21X14.8
الوان ایرانی
1000 1 روزکاری 40,300 28,210
تک رو A5-21X14.8
الوان ایرانی
2000 1 روزکاری 60,500 42,350
A5تحریر دورو
دو رو A5-21*14
70 تحریر
1000 1روزکاری 63,500 44,450
دو رو A5-21*14
70 تحریر
2000 1روزکاری 96,900 67,830
A5 تحریر تکرو
تک رو A5-21*14
70 تحریر
1000 1روزکاری 49,400 34,580
تک رو A5-21*14
70 تحریر
2000 1روزکاری 78,700 55,090
شومیزA5 دورو
دو رو A5-21X14.5
160 گرم شومیز
250 2 روزکاری 54,300 38,010
دو رو A5-21X14.5
160 گرم شومیز
500 2 روزکاری 88,600 62,020
دو رو A5-21X14.5
160 گرم شومیز
1000 2 روزکاری 147,200 103,040
شومیزA5 تکرو
تک رو A5-21X14.5
230 گرم شومیز
250 2 روزکاری 55,000 38,500
تک رو A5-21X14.5
230 گرم شومیز
500 2 روزکاری 89,900 62,930
تک رو A5-21X14.5
230 گرم شومیز
1000 2 روزکاری 169,800 118,860
شومیز A5 دورو
دو رو A5-14/5x21
230 گرم شومیز
250 2 روزکاری 65,000 45,500
دو رو A5-14/5x21
230 گرم شومیز
500 2 روزکاری 109,900 76,930
دو رو A5-14/5x21
230 گرم شومیز
1000 2 روزکاری 189,800 132,860
شومیز A5 تکرو
تک رو A5-21x14.5
160 گرم شومیز
500 2 روزکاری 68,600 48,020
تک رو A5-21x14.5
160 گرم شومیز
500 2 روزکاری 68,600 48,020
تک رو A5-21x14.5
160 گرم شومیز
1000 2 روزکاری 127,200 89,040
A6 تحریر تکرو
تک رو A6-14.5X10.5
70 تحریر
2000 1 روزکاری 50,400 35,280
تک رو A6-14.5X10.5
70 تحریر
4000 1 روزکاری 80,700 56,490
A6 الوان
تک رو A6-14.5X10.5
الوان ایرانی
2000 1 روزکاری 42,300 29,610
تک رو A6-14.5X10.5
الوان ایرانی
2000 1 روزکاری 44,300 31,010
B4 تحریرتکرو
تک رو B4-35x25
70 تحریر
500 1 روزکاری 66,800 46,760
تک رو B4-35x25
70 تحریر
1000 1 روزکاری 103,500 72,450
B4 تحریر دورو
دو رو B4-35x25
70 تحریر
500 1 روزکاری 87,000 60,900
دو رو B4-35x25
70 تحریر
1000 1 روزکاری 129,000 90,300
B4 الوان
تک رو B4-35x25
الوان ایرانی
500 1 روزکاری 66,800 46,760
تک رو B4-35x25
الوان ایرانی
1000 1 روزکاری 103,500 72,450
B5 تحریر تکرو
تک رو B5-25x17.5
70 تحریر
1000 1 روزکاری 67,800 47,460
تک رو B5-25x17.5
70 تحریر
2000 1 روزکاری 105,500 73,850
B5 الوان
تک رو B5-25x17.5
الوان ایرانی
500 1 روزکاری 49,400 34,580
تک رو B5-25x17.5
الوان ایرانی
1000 1 روزکاری 68,800 48,160
B6 تحریر تکرو
تک رو B6-17.5x12.5
70 تحریر
2000 1 روزکاری 68,800 48,160
تک رو B6-17.5x12.5
70 تحریر
4000 1 روزکاری 107,500 75,250
B6 تحریر دورو
دو رو B6-17.5x12.5
70 تحریر
2000 1 روزکاری 78,800 55,160
دو رو B6-17.5x12.5
70 تحریر
4000 1 روزکاری 117,500 82,250
B6 الوان
تک رو B6-17.5x12.5
الوان ایرانی
2000 1 روزکاری 58,300 40,810
تک رو B6-17.5x12.5
الوان ایرانی
4000 1 روزکاری 86,500 60,550
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
A3 تحریر 2برگی
- A3-42x29
1000 15 روز کاری 273,400 191,380
- A3-42x29
2000 15 روز کاری 416,800 291,760
A3 کاربندار 2برگی
- A3-42x29
1000 15 روز کاری 376,000 263,200
- A3-42x29
2000 15 روز کاری 622,000 435,400
A3 تحریر 3برگی
- A3-42x29
1500 15 روز کاری 345,100 241,570
- A3-42x29
3000 15 روز کاری 560,200 392,140
A3 کاربندار 3برگی
- A3-42x29
1500 15 روز کاری 499,000 349,300
- A3-42x29
3000 15 روز کاری 868,000 607,600
A4 تحریر 2برگی
- A4-29x20
1000 15 روز کاری 216,700 151,690
- A4-29x20
2000 15 روز کاری 303,400 212,380
- A4-29x20
4000 15 روز کاری 476,800 333,760
A4 کاربندار 2برگی
- A4-21x14
1000 15 روز کاری 268,000 187,600
- A4-21x14
2000 15 روز کاری 406,000 284,200
- A4-21x14
4000 15 روز کاری 682,000 477,400
A4 تحریر 3برگی
- A4-29x20
1500 15 روز کاری 260,100 182,070
- A4-29x20
3000 15 روز کاری 390,100 273,070
- A4-29x20
6000 15 روز کاری 650,200 455,140
A4 کاربندار 3برگی
- A4-21x14
1500 15 روز کاری 337,000 235,900
- A4-21x14
3000 15 روز کاری 544,000 380,800
- A4-21x14
6000 15 روز کاری 958,000 670,600
A5 تحریر 2برگی
- A5-20x14
1000 15 روز کاری 188,400 131,880
- A5-20x14
2000 15 روز کاری 246,700 172,690
- A5-20x14
4000 15 روز کاری 263,400 184,380
A5 کاربندار 2برگی
- A5-20x14
1000 15 روز کاری 214,000 149,800
- A5-20x14
2000 15 روز کاری 298,000 208,600
- A5-20x14
4000 15 روز کاری 466,000 326,200
A5 تحریر 3برگی
- A5-20x14
1500 15 روز کاری 217,600 152,320
- A5-20x14
3000 15 روز کاری 305,100 213,570
- A5-20x14
6000 15 روز کاری 480,100 336,070
A5 کاربندار 3برگی
- A5-20x14
1500 15 روز کاری 256,000 179,200
- A5-20x14
3000 15 روز کاری 382,000 267,400
- A5-20x14
6000 15 روز کاری 634,000 443,800
A6 تحریر 2برگی
- A6-14x10
2000 15 روز کاری 218,400 152,880
- A6-14x10
4000 15 روز کاری 306,700 214,690
- A6-14x10
8000 15 روز کاری 483,400 338,380
A6 کاربندار 2برگی
- A6-14x10
2000 15 روز کاری 244,000 170,800
- A6-14x10
4000 15 روز کاری 358,000 250,600
- A6-14x10
8000 15 روز کاری 586,000 410,200
A6 تحریر 3برگی
- A6-14x10
3000 15 روز کاری 217,600 152,320
- A6-14x10
6000 15 روز کاری 305,100 213,570
- A6-14x10
12000 15 روز کاری 660,100 462,070
A6 کاربندار 3برگی
- A6-14x10
3000 15 روز کاری 301,000 210,700
- A6-14x10
6000 15 روز کاری 472,000 330,400
- A6-14x10
12000 15 روز کاری 814,000 569,800
B3 تحریر 2برگی
- B3-50x35
1000 15 روز کاری 307,000 214,900
- B3-50x35
2000 15 روز کاری 484,000 338,800
B3 کاربندار 2برگی
- B3-50x35
1000 15 روز کاری 440,000 308,000
- B3-50x35
2000 15 روز کاری 750,000 525,000
B3 تحریر 3برگی
- B3-50x35
1500 15 روز کاری 395,500 276,850
- B3-50x35
3000 15 روز کاری 661,000 462,700
B3 کاربندار 3برگی
- B3-50x35
1500 15 روز کاری 595,000 416,500
- B3-50x35
3000 15 روز کاری 1,060,000 742,000
B4 تحریر 2برگی
- B4-34x24
1000 15 روز کاری 233,500 163,450
- B4-34x24
2000 15 روز کاری 337,000 235,900
- B4-34x24
4000 15 روز کاری 544,000 380,800
B4 کاربندار 2برگی
- B4-34x24
1000 15 روز کاری 300,000 210,000
- B4-34x24
2000 15 روز کاری 470,000 329,000
- B4-34x24
4000 15 روز کاری 810,000 567,000
B4 تحریر 3برگی
- B4-34x24
1500 15 روز کاری 285,300 199,710
- B4-34x24
3000 15 روز کاری 440,500 308,350
- B4-34x24
6000 15 روز کاری 751,000 525,700
B4 کاربندار 3برگی
- B4-34x24
1500 15 روز کاری 385,000 269,500
- B4-34x24
3000 15 روز کاری 640,000 448,000
- B4-34x24
6000 15 روز کاری 1,150,000 805,000
B5 تحریر 2برگی
- B5-24x17
1000 15 روز کاری 196,800 137,760
- B5-24x17
2000 15 روز کاری 263,500 184,450
- B5-24x17
4000 15 روز کاری 397,000 277,900
B5 کاربندار 2برگی
- B5-24x17
1000 15 روز کاری 230,000 161,000
- B5-24x17
2000 15 روز کاری 330,000 231,000
- B5-24x17
4000 15 روز کاری 530,000 371,000
B5 تحریر 3برگی
- B5-24x17
1500 15 روز کاری 230,200 161,140
- B5-24x17
3000 15 روز کاری 330,300 231,210
- B5-24x17
6000 15 روز کاری 530,500 371,350
B5 کاربندار 3برگی
- B5-24x17
1500 15 روز کاری 280,000 196,000
- B5-24x17
3000 15 روز کاری 430,000 301,000
- B5-24x17
6000 15 روز کاری 730,000 511,000
B6 تحریر 2برگی
- B6-17x12
2000 15 روز کاری 226,800 158,760
- B6-17x12
4000 15 روز کاری 323,500 226,450
- B6-17x12
8000 15 روز کاری 517,000 361,900
B6 کاربندار 2برگی
- B6-17x12
2000 15 روز کاری 260,000 182,000
- B6-17x12
4000 15 روز کاری 255,000 178,500
- B6-17x12
8000 15 روز کاری 650,000 455,000
B6 تحریر 3برگی
- B6-17x12
3000 15 روز کاری 275,200 192,640
- B6-17x12
6000 15 روز کاری 420,300 294,210
- B6-17x12
12000 15 روز کاری 710,500 497,350
B6 کاربندار 3برگی
- B6-17x12
3000 15 روز کاری 325,000 227,500
- B6-17x12
6000 15 روز کاری 520,000 364,000
- B6-17x12
12000 15 روز کاری 910,000 637,000
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
A3 تحریر 2برگی
- A3-42x29
1000 7 روز کاری 188,400 131,880
- A3-42x29
2000 7 روز کاری 331,800 232,260
A3 کاربندار 2برگی
- A3-42x29
1000 7 روز کاری 291,000 203,700
- A3-42x29
2000 7 روز کاری 537,000 375,900
A3 تحریر 3برگی
- A3-42x29
1500 7 روز کاری 260,100 182,070
- A3-42x29
3000 7 روز کاری 475,200 332,640
A3 کاربندار 3برگی
- A3-42x29
1500 7 روز کاری 289,500 202,650
- A3-42x29
3000 7 روز کاری 0 0
A4 تحریر 2برگی
- A4-29x21
1000 5 روز کاری 106,700 74,690
A4 کاربندار 2برگی
- A4-29x21
1000 5 روز کاری 183,000 128,100
A4 تحریر 3برگی
- A4-29x21
1500 5 روز کاری 150,100 105,070
A4 کاربندار 3برگی
- A4-29x21
1500 5 روز کاری 252,000 176,400
A5 تحریر 2برگی
- A5-20x14
1000 5 روز کاری 78,400 54,880
- A5-20x14
2000 5 روز کاری 136,700 95,690
A5 کاربندار 2برگی
- A5-20x14
1000 5 روز کاری 129,000 90,300
- A5-20x14
2000 5 روز کاری 213,000 149,100
- A5-20x14
4000 5 روز کاری 381,000 266,700
A5 کاربندار 3برگی
- A5-14x20
1500 5 روز کاری 171,000 119,700
- A5-14x20
3000 5 روز کاری 297,000 207,900
- A5-14x20
6000 5 روز کاری 549,000 384,300
A5 تحریر 3برگی 10دفتر
- A5-20x14
1500 5 روز کاری 107,100 74,970
A6 تحریر 2برگی
- A6-14x10
2000 5روز کاری 108,400 75,880
- A6-14x10
4000 5روز کاری 196,700 137,690
A6 کاربندار 2برگی
- A6-14x10
2000 5 روز کاری 159,000 111,300
- A6-14x10
4000 5 روز کاری 273,000 191,100
- A6-14x10
8000 5 روز کاری 501,000 350,700
A6 تحریر 3برگی
- A6-14x10
3000 5روز کاری 152,600 106,820
- A6-14x10
6000 5روز کاری 285,100 199,570
A6 کاربندار 3برگی
- A6-14x10
3000 5 روز کاری 216,000 151,200
- A6-14x10
6000 5 روز کاری 387,000 270,900
- A6-14x10
12000 5 روز کاری 729,000 510,300
B3 تحریر 2برگی
- B3-50x35
1000 5 روز کاری 222,000 155,400
- B3-50x35
2000 5 روز کاری 399,000 279,300
B3 تحریر 3برگی
- B3-50x35
1500 5 روز کاری 310,500 217,350
- B3-50x35
3000 5 روز کاری 576,000 403,200
B4 تحریر 2برگی
- B4-34x24
1000 5 روز کاری 123,500 86,450
B4 کاربندار 2برگی
- B4-34x24
1000 5 روز کاری 215,000 150,500
- B4-34x24
2000 5 روز کاری 385,000 269,500
B4 تحریر 3برگی
- B4-34x24
1500 5 روز کاری 175,300 122,710
B4 کاربندار 3برگی
- B4-34x24
1500 5 روز کاری 300,000 210,000
- B4-34x24
3000 5 روز کاری 555,000 388,500
B5 تحریر 2برگی
- B5-24x17
1000 5 روز کاری 86,800 60,760
- B5-24x17
2000 5 روز کاری 153,500 107,450
B5 کاربندار 2برگی
- B5-24x17
1000 5 روز کاری 145,000 101,500
- B5-24x17
2000 5 روز کاری 245,000 171,500
B5 تحریر 3برگی
- B5-24x17
1500 5 روز کاری 120,200 84,140
- B5-24x17
3000 5 روز کاری 220,300 154,210
B5 کاربندار 3برگی
- B5-24x17
1500 5 روز کاری 195,000 136,500
- B5-24x17
3000 5 روز کاری 345,000 241,500
B6 تحریر 2برگی
- B6-17x12
2000 5 روز کاری 116,800 81,760
- B6-17x12
4000 5 روز کاری 213,500 149,450
B6 کاربندار 2برگی
- B6-17x12
2000 5 روز کاری 175,000 122,500
- B6-17x12
4000 5 روز کاری 305,000 213,500
B6 کاربندار 3برگی
- B6-12x17
3000 5 روز کاری 213,800 149,660
- B6-12x17
6000 5 روز کاری 382,500 267,750
B6 تحریر 3برگی
- B6-17x12
3000 5 روز کاری 283,700 198,590
- B6-17x12
6000 5 روز کاری 310,300 217,210
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
تحریر80گرمی(A4)
- A4-30.5*22
80 گرم تحریر
500 7 روزکاری 169,000 118,300
- A4-30.5*22
80 گرم تحریر
1000 7 روزکاری 253,000 177,100
- A4-30.5*22
80 گرم تحریر
2000 7 روزکاری 456,000 319,200
- A4-30.5*22
80 گرم تحریر
5000 7 روزکاری 1,065,000 745,500
تحریر100گرمی(A4)
- A4-30.5*22
100 گرم تحریر
500 7 روزکاری 166,000 116,200
- A4-30.5*22
100 گرم تحریر
1000 7 روزکاری 247,000 172,900
- A4-30.5*22
100 گرم تحریر
2000 7 روزکاری 444,000 310,800
- A4-30.5*22
100 گرم تحریر
5000 7 روزکاری 1,035,000 724,500
تحریر120 گرمی(A4)
- A4-30.5*22
120 گرم تحریر
500 7 روزکاری 211,000 147,700
- A4-30.5*22
120 گرم تحریر
1000 7 روزکاری 337,000 235,900
- A4-30.5*22
120 گرم تحریر
2000 7 روزکاری 624,000 436,800
- A4-30.5*22
120 گرم تحریر
5000 7 روزکاری 1,485,000 1,039,500
گلاسه120گرمی(A4)
- A4-30.5*22
120 گرم گلاسه
500 7 روزکاری 253,000 177,100
- A4-30.5*22
120 گرم گلاسه
1000 7 روزکاری 421,000 294,700
- A4-30.5*22
120 گرم گلاسه
2000 7 روزکاری 792,000 554,400
- A4-30.5*22
120 گرم گلاسه
5000 7 روزکاری 1,905,000 1,333,500
1000عددگلاسه150گرمی(A4)
- A4-30.5*22
150 گرم گلاسه
500 7 روزکاری 295,000 206,500
- A4-30.5*22
150 گرم گلاسه
1000 7 روزکاری 505,000 353,500
- A4-30.5*22
150 گرم گلاسه
2000 7 روزکاری 960,000 672,000
- A4-30.5*22
150 گرم گلاسه
5000 7 روزکاری 2,325,000 1,627,500
گلاسه200گرمی (A4)
- A4-30.5*22
200 گرم گلاسه
500 7 روزکاری 365,000 255,500
- A4-30.5*22
200 گرم گلاسه
1000 7 روزکاری 645,000 451,500
- A4-30.5*22
200 گرم گلاسه
2000 7 روزکاری 1,240,000 868,000
- A4-30.5*22
200 گرم گلاسه
5000 7 روزکاری 3,025,000 2,117,500
تحریر 80گرمی(A5)
- A5-25*17
80 گرم تحریر
500 7 روزکاری 149,800 104,860
- A5-25*17
80 گرم تحریر
1000 7 روزکاری 214,700 150,290
- A5-25*17
80 گرم تحریر
2000 7 روزکاری 379,300 265,510
- A5-25*17
80 گرم تحریر
5000 7 روزکاری 873,100 611,170
تحریر 100گرمی(A5)
- A5-25*17
100 گرم تحریر
500 7 روزکاری 166,000 116,200
- A5-25*17
100 گرم تحریر
1000 7 روزکاری 247,000 172,900
- A5-25*17
100 گرم تحریر
2000 7 روزکاری 444,000 310,800
- A5-25*17
100 گرم تحریر
5000 7 روزکاری 1,035,000 724,500
تحریر 120گرمی(A5)
- A5-25*17
120 گرم تحریر
500 7 روزکاری 182,200 127,540
- A5-25*17
120 گرم تحریر
1000 7 روزکاری 279,400 195,580
- A5-25*17
120 گرم تحریر
2000 7 روزکاری 508,800 356,160
- A5-25*17
120 گرم تحریر
5000 7 روزکاری 1,197,000 837,900
گلاسه 120گرمی(A5)
- A5-25*17
120 گرم گلاسه
500 7روزکاری 214,600 150,220
- A5-25*17
120 گرم گلاسه
1000 7روزکاری 344,200 240,940
- A5-25*17
120 گرم گلاسه
2000 7روزکاری 638,400 446,880
- A5-25*17
120 گرم گلاسه
5000 7روزکاری 1,521,000 1,064,700
گلاسه150گرمی(A5)
- A5-25*17
150 گرم گلاسه
500 7روزکاری 247,000 172,900
- A5-25*17
150 گرم گلاسه
1000 7روزکاری 409,000 286,300
- A5-25*17
150 گرم گلاسه
2000 7روزکاری 768,000 537,600
- A5-25*17
150 گرم گلاسه
5000 7روزکاری 1,845,000 1,291,500
گلاسه 200گرمی(A5)
- A5-25*17
200 گرم گلاسه
500 7روزکاری 301,000 210,700
- A5-25*17
200 گرم گلاسه
1000 7روزکاری 517,000 361,900
- A5-25*17
200 گرم گلاسه
2000 7روزکاری 984,000 688,800
- A5-25*17
200 گرم گلاسه
5000 7روزکاری 2,385,000 1,669,500
گلاسه200گرمی(B4)
- B4-40*28.5
200 گرم گلاسه
1000 7 روزکاری 1,127,000 788,900
- B4-40*28.5
200 گرم گلاسه
2000 7 روزکاری 2,154,000 1,507,800
- B4-40*28.5
200 گرم گلاسه
5000 7 روزکاری 5,235,000 3,664,500
تحریر100گرمی(B4)
- B4-40*28.5
100 گرم تحریر
500 7 روزکاری 417,000 291,900
- B4-40*28.5
100 گرم تحریر
1000 7 روزکاری 579,000 405,300
- B4-40*28.5
100 گرم تحریر
2000 7 روزکاری 1,043,000 730,100
- B4-40*28.5
100 گرم تحریر
5000 7 روزکاری 2,349,000 1,644,300
تحریر80گرمی(B4)
- B4-40*28.5
80 گرم تحریر
500 7 روزکاری 384,600 269,220
- B4-40*28.5
80 گرم تحریر
1000 7 روزکاری 514,300 360,010
- B4-40*28.5
80 گرم تحریر
2000 7 روزکاری 913,500 639,450
- B4-40*28.5
80 گرم تحریر
5000 7 روزکاری 2,025,100 1,417,570
تحریر120گرمی(B4)
- B4-40*28.5
120 گرم تحریر
500 7 روزکاری 449,400 314,580
- B4-40*28.5
120 گرم تحریر
1000 7 روزکاری 643,800 450,660
- B4-40*28.5
120 گرم تحریر
2000 7 روزکاری 1,172,600 820,820
- B4-40*28.5
120 گرم تحریر
5000 7 روزکاری 2,673,000 1,871,100
گلاسه120گرمی(B4)
- B4-40*28.5
120 گرم گلاسه
500 7 روزکاری 514,200 359,940
- B4-40*28.5
120 گرم گلاسه
1000 7 روزکاری 773,400 541,380
- B4-40*28.5
120 گرم گلاسه
2000 7 روزکاری 1,431,800 1,002,260
- B4-40*28.5
120 گرم گلاسه
5000 7 روزکاری 3,321,000 2,324,700
گلاسه150گرمی(B4)
- B4-40*28.5
150 گرم گلاسه
500 7 روزکاری 579,000 405,300
- B4-40*28.5
150 گرم گلاسه
1000 7 روزکاری 903,000 632,100
- B4-40*28.5
150 گرم گلاسه
2000 7 روزکاری 1,691,000 1,183,700
- B4-40*28.5
150 گرم گلاسه
5000 7 روزکاری 3,969,000 2,778,300
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
گلاسه200گرمی(A4)
- A4-30.5*22
200 گرم گلاسه
500 7 روزکاری 535,000 374,500
- A4-30.5*22
200 گرم گلاسه
1000 7 روزکاری 815,000 570,500
- A4-30.5*22
200 گرم گلاسه
2000 7 روزکاری 1,515,000 1,060,500
- A4-30.5*22
200 گرم گلاسه
5000 7 روزکاری 3,529,000 2,470,300
گلاسه150گرمی(A4)
- A4-30.5*22
150 گرم گلاسه
500 7 روزکاری 465,000 325,500
- A4-30.5*22
150 گرم گلاسه
1000 7 روزکاری 675,000 472,500
- A4-30.5*22
150 گرم گلاسه
2000 7 روزکاری 1,235,000 864,500
- A4-30.5*22
150 گرم گلاسه
5000 7 روزکاری 2,829,000 1,980,300
گلاسه 120گرمی(A4)
- A4-30.5*22
120 گرم گلاسه
500 7 روزکاری 423,000 296,100
- A4-30.5*22
120 گرم گلاسه
1000 7 روزکاری 591,000 413,700
- A4-30.5*22
120 گرم گلاسه
2000 7 روزکاری 1,067,000 746,900
- A4-30.5*22
120 گرم گلاسه
5000 7 روزکاری 2,409,000 1,686,300
تحریر120گرمی(A4)
- A4-30.5*22
120 گرم تحریر
500 7 روزکاری 381,000 266,700
- A4-30.5*22
120 گرم تحریر
1000 7 روزکاری 507,000 354,900
- A4-30.5*22
120 گرم تحریر
2000 7 روزکاری 899,000 629,300
- A4-30.5*22
120 گرم تحریر
5000 7 روزکاری 1,989,000 1,392,300
تحریر100گرمی(A4)
- A4-30.5*22
100 گرم تحریر
500 7 روزکاری 360,000 252,000
- A4-30.5*22
100 گرم تحریر
1000 7 روزکاری 465,000 325,500
- A4-30.5*22
100 گرم تحریر
2000 7 روزکاری 815,000 570,500
- A4-30.5*22
100 گرم تحریر
5000 7 روزکاری 1,779,000 1,245,300
تحریر80گرمی(A4)
- A4-30.5*22
80 گرم تحریر
500 7 روزکاری 319,800 223,860
- A4-30.5*22
80 گرم تحریر
1000 7 روزکاری 384,600 269,220
- A4-30.5*22
80 گرم تحریر
2000 7 روزکاری 654,200 457,940
- A4-30.5*22
80 گرم تحریر
5000 7 روزکاری 1,377,000 963,900
تحریر 80گرمی(A5)
- A5-25*17
80 گرم تحریر
500 7روزکاری 319,800 223,860
- A5-25*17
80 گرم تحریر
1000 7روزکاری 384,600 269,220
- A5-25*17
80 گرم تحریر
2000 7روزکاری 654,200 457,940
- A5-25*17
80 گرم تحریر
5000 7روزکاری 1,377,000 963,900
تحریر100 گرمی(A5)
- A5-25*17
100 گرم تحریر
500 7 روزکاری 336,000 235,200
- A5-25*17
100 گرم تحریر
1000 7 روزکاری 417,000 291,900
- A5-25*17
100 گرم تحریر
2000 7 روزکاری 719,000 503,300
- A5-25*17
100 گرم تحریر
5000 7 روزکاری 1,539,000 1,077,300
تحریر120 گرمی(A5)
- A5-25*17
120 گرم تحریر
500 7 روزکاری 352,200 246,540
- A5-25*17
120 گرم تحریر
1000 7 روزکاری 449,400 314,580
- A5-25*17
120 گرم تحریر
2000 7 روزکاری 783,800 548,660
- A5-25*17
120 گرم تحریر
5000 7 روزکاری 1,701,000 1,190,700
گلاسه 120گرمی(A5)
- A5-25*17
120 گرم گلاسه
500 7 روزکاری 384,600 269,220
- A5-25*17
120 گرم گلاسه
1000 7 روزکاری 514,200 359,940
- A5-25*17
120 گرم گلاسه
2000 7 روزکاری 913,400 639,380
- A5-25*17
120 گرم گلاسه
5000 7 روزکاری 2,025,000 1,417,500
گلاسه 150گرمی(A5)
- A5-25*17
150 گرم گلاسه
500 7 روز کاری 417,000 291,900
- A5-25*17
150 گرم گلاسه
1000 7 روز کاری 579,000 405,300
- A5-25*17
150 گرم گلاسه
2000 7 روز کاری 1,043,000 730,100
- A5-25*17
150 گرم گلاسه
5000 7 روز کاری 2,349,000 1,644,300
گلاسه 200گرمی(A5)
- A5-25*17
200 گرم گلاسه
500 7 روزکاری 471,000 329,700
- A5-25*17
200 گرم گلاسه
1000 7 روزکاری 687,000 480,900
- A5-25*17
200 گرم گلاسه
2000 7 روزکاری 1,259,000 881,300
- A5-25*17
200 گرم گلاسه
5000 7 روزکاری 2,889,000 2,022,300
گلاسه150گرمی(B4)
- B4-40*28.5
150 گرم گلاسه
1000 7 روزکاری 911,000 637,700
- B4-40*28.5
150 گرم گلاسه
2000 7 روزکاری 1,722,000 1,205,400
- B4-40*28.5
150 گرم گلاسه
5000 7 روزکاری 4,155,000 2,908,500
تحریر80گرمی(B4)
- B4-40*28.5
80 گرم تحریر
1000 7 روزکاری 522,300 365,610
- B4-40*28.5
80 گرم تحریر
2000 7 روزکاری 944,500 661,150
- B4-40*28.5
80 گرم تحریر
5000 7 روزکاری 2,211,000 1,547,700
تحریر100گرمی(B4)
- B4-40*28.5
100 گرم تحریر
1000 7 روزکاری 587,000 410,900
- B4-40*28.5
100 گرم تحریر
2000 7 روزکاری 1,074,000 751,800
- B4-40*28.5
100 گرم تحریر
5000 7 روزکاری 2,535,000 1,774,500
تحریر120گرمی(B4)
- B4-40*28.5
120 گرم تحریر
1000 7 روزکاری 651,800 456,260
- B4-40*28.5
120 گرم تحریر
2000 7 روزکاری 1,203,600 842,520
- B4-40*28.5
120 گرم تحریر
5000 7 روزکاری 2,859,000 2,001,300
گلاسه120گرمی(B4)
- B4-40*28.5
120 گرم گلاسه
1000 7 روزکاری 781,400 546,980
- B4-40*28.5
120 گرم گلاسه
2000 7 روزکاری 1,462,800 1,023,960
- B4-40*28.5
120 گرم گلاسه
5000 7 روزکاری 3,507,000 2,454,900
تحریر 80 گرمی (ملخی)
- m-22x11
80 گرم تحریر
500 7 روزکاری 297,000 207,900
- m-22x11
80 گرم تحریر
1000 7 روزکاری 339,000 237,300
- m-22x11
80 گرم تحریر
2000 7 روزکاری 478,000 334,600
- m-22x11
80 گرم تحریر
5000 7 روزکاری 979,000 685,300
تحریر 100گرمی(ملخی)
- m-22x11
100 گرم تحریر
500 7 روزکاری 307,500 215,250
- m-22x11
100 گرم تحریر
1000 7 روزکاری 360,000 252,000
- m-22x11
100 گرم تحریر
2000 7 روزکاری 563,000 394,100
- m-22x11
100 گرم تحریر
5000 7 روزکاری 1,170,000 819,000
تحریر 120 گرمی(ملخی)
- m-22x11
120 گرم تحریر
500 7 روزکاری 318,000 222,600
- m-22x11
120 گرم تحریر
1000 7 روزکاری 381,000 266,700
- m-22x11
120 گرم تحریر
2000 7 روزکاری 605,000 423,500
- m-22x11
120 گرم تحریر
5000 7 روزکاری 1,275,000 892,500
گلاسه 120گرمی(ملخی)
- m-11*22
120 گرم گلاسه
500 7 روزکاری 339,000 237,300
- m-11*22
120 گرم گلاسه
1000 7 روزکاری 423,000 296,100
- m-11*22
120 گرم گلاسه
2000 7 روزکاری 689,000 482,300
- m-11*22
120 گرم گلاسه
5000 7 روزکاری 1,485,000 1,039,500
گلاسه 150گرمی(ملخی)
- m-11*22
150 گرم گلاسه
500 7 روزکاری 360,000 252,000
- m-11*22
150 گرم گلاسه
1000 7 روزکاری 465,000 325,500
- m-11*22
150 گرم گلاسه
2000 7 روزکاری 773,000 541,100
- m-11*22
150 گرم گلاسه
5000 7 روزکاری 1,695,000 1,186,500
گلاسه 200 گرمی(ملخی)
- m-11*22
200 گرم گلاسه
500 7 روزکاری 395,000 276,500
- m-11*22
200 گرم گلاسه
1000 7 روزکاری 535,000 374,500
- m-11*22
200 گرم گلاسه
2000 7 روزکاری 913,000 639,100
- m-11*22
200 گرم گلاسه
5000 7 روزکاری 2,045,000 1,431,500
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
تحریر لبه رنگی 250عدد
- m-22x11
250 5 روزکاری 101,000 70,700
- m-22x11
500 5 روزکاری 122,000 85,400
- m-22x11
1000 5 روزکاری 164,000 114,800
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
سربرگ تکرنگ A4
- A4-21*29
80 گرم تحریر
500 2 روزکاری 92,800 64,960
- A4-21*29
80 گرم تحریر
1000 2 روزکاری 130,600 91,420
- A4-21*29
80 گرم تحریر
2000 2 روزکاری 216,200 151,340
- A4-21*29
80 گرم تحریر
4000 2 روزکاری 387,400 271,180
- A4-21*29
100 گرم تحریر
500 2 روزکاری 102,300 71,610
- A4-21*29
100 گرم تحریر
1000 2 روزکاری 149,500 104,650
- A4-21*29
100 گرم تحریر
2000 2 روزکاری 254,000 177,800
- A4-21*29
100 گرم تحریر
4000 2 روزکاری 463,000 324,100
- A4-21*29
120 گرم تحریر
500 2 111,700 78,190
- A4-21*29
120 گرم تحریر
1000 2 168,400 117,880
- A4-21*29
120 گرم تحریر
2000 2 291,800 204,260
- A4-21*29
120 گرم تحریر
4000 2 538,600 377,020
سربرگ تکرنگ A4 دقیق
- A4-21*29/7
80 گرم تحریر
500 2 روزکاری 104,000 72,800
- A4-21*29/7
80 گرم تحریر
1000 2 روزکاری 153,000 107,100
- A4-21*29/7
80 گرم تحریر
2000 2 روزکاری 261,000 182,700
- A4-21*29/7
80 گرم تحریر
4000 2 روزکاری 477,000 333,900
- A4-21*29/7
100 گرم تحریر
500 2 روزکاری 116,300 81,410
- A4-21*29/7
100 گرم تحریر
1000 2 روزکاری 177,500 124,250
- A4-21*29/7
100 گرم تحریر
2000 2 روزکاری 310,000 217,000
- A4-21*29/7
100 گرم تحریر
4000 2 روزکاری 575,000 402,500
- A4-21*29/7
120 گرم تحریر
500 2 روزکاری 128,500 89,950
- A4-21*29/7
120 گرم تحریر
1000 2 روزکاری 202,000 141,400
- A4-21*29/7
120 گرم تحریر
2000 2 روزکاری 359,000 251,300
- A4-21*29/7
120 گرم تحریر
4000 2 روزکاری 673,000 471,100
سربرگ رنگی A4
- A4-21*29
80 گرم تحریر
500 2 روزکاری 237,800 166,460
- A4-21*29
80 گرم تحریر
1000 2 روزکاری 275,600 192,920
- A4-21*29
80 گرم تحریر
2000 2 روزکاری 394,200 275,940
- A4-21*29
80 گرم تحریر
4000 2 روزکاری 631,400 441,980
- A4-21*29
100 گرم تحریر
500 2 روزکاری 237,800 166,460
- A4-21*29
100 گرم تحریر
1000 2 روزکاری 185,600 129,920
- A4-21*29
100 گرم تحریر
2000 2 روزکاری 394,200 275,940
- A4-21*29
100 گرم تحریر
4000 2 روزکاری 631,400 441,980
- A4-21*29
120 گرم تحریر
500 2 روزکاری 256,700 179,690
- A4-21*29
120 گرم تحریر
1000 2 روزکاری 223,400 156,380
- A4-21*29
120 گرم تحریر
2000 2 روزکاری 469,800 328,860
- A4-21*29
120 گرم تحریر
4000 2 روزکاری 782,600 547,820
سربرگ رنگی A4 دقیق
- A4-21*29/7
80 گرم تحریر
500 2 روزکاری 249,000 174,300
- A4-21*29/7
80 گرم تحریر
1000 2 روزکاری 298,000 208,600
- A4-21*29/7
80 گرم تحریر
2000 2 روزکاری 439,000 307,300
- A4-21*29/7
80 گرم تحریر
4000 2 روزکاری 721,000 504,700
- A4-21*29/7
100 گرم تحریر
500 2 روزکاری 261,300 182,910
- A4-21*29/7
100 گرم تحریر
1000 2 روزکاری 322,500 225,750
- A4-21*29/7
100 گرم تحریر
2000 2 روزکاری 488,000 341,600
- A4-21*29/7
100 گرم تحریر
4000 2 روزکاری 819,000 573,300
- A4-21*29/7
120 گرم تحریر
500 2 روزکاری 273,500 191,450
- A4-21*29/7
120 گرم تحریر
1000 2 روزکاری 347,000 242,900
- A4-21*29/7
120 گرم تحریر
2000 2 روزکاری 537,000 375,900
- A4-21*29/7
120 گرم تحریر
4000 2 روزکاری 917,000 641,900
سربرگ تکرنگ A5
- A5-14*21
80 گرم تحریر
500 2 روزکاری 92,800 64,960
- A5-14*21
80 گرم تحریر
1000 2 روزکاری 130,600 91,420
- A5-14*21
80 گرم تحریر
2000 2 روزکاری 216,200 151,340
- A5-14*21
80 گرم تحریر
4000 2 روزکاری 387,400 271,180
- A5-14*21
100 گرم تحریر
500 2 روزکاری 85,700 59,990
- A5-14*21
100 گرم تحریر
1000 2 روزکاری 116,300 81,410
- A5-14*21
100 گرم تحریر
2000 2 روزکاری 187,500 131,250
- A5-14*21
100 گرم تحریر
4000 2 روزکاری 330,000 231,000
- A5-14*21
120 گرم تحریر
500 2 روزکاری 83,400 58,380
- A5-14*21
120 گرم تحریر
1000 2 روزکاری 111,700 78,190
- A5-14*21
120 گرم تحریر
2000 2 روزکاری 178,400 124,880
- A5-14*21
120 گرم تحریر
4000 2 روزکاری 311,800 218,260
سربرگ تکرنگ A5 دقیق
- A5-21*14/8
80 گرم تحریر
500 2 روزکاری 79,500 55,650
- A5-21*14/8
80 گرم تحریر
1000 2 روزکاری 104,000 72,800
- A5-21*14/8
80 گرم تحریر
2000 2 روزکاری 163,000 114,100
- A5-21*14/8
80 گرم تحریر
4000 2 روزکاری 281,000 196,700
- A5-21*14/8
100 گرم تحریر
500 2 روزکاری 85,700 59,990
- A5-21*14/8
100 گرم تحریر
1000 2 روزکاری 116,300 81,410
- A5-21*14/8
100 گرم تحریر
2000 2 روزکاری 187,500 131,250
- A5-21*14/8
100 گرم تحریر
4000 2 روزکاری 330,000 231,000
- A5-21*14/8
120 گرم تحریر
500 2 روزکاری 91,800 64,260
- A5-21*14/8
120 گرم تحریر
1000 2 روزکاری 128,500 89,950
- A5-21*14/8
120 گرم تحریر
2000 2 روزکاری 212,000 148,400
- A5-21*14/8
120 گرم تحریر
4000 2 روزکاری 379,000 265,300
سربرگ رنگی A5 دقیق
- A5-21*14/8
80 گرم تحریر
500 2 روزکاری 224,500 157,150
- A5-21*14/8
80 گرم تحریر
1000 2 روزکاری 249,000 174,300
- A5-21*14/8
80 گرم تحریر
2000 2 روزکاری 341,000 238,700
- A5-21*14/8
80 گرم تحریر
4000 2 روزکاری 525,000 367,500
- A5-21*29/7
100 گرم تحریر
500 2 روزکاری 230,700 161,490
- A5-21*29/7
100 گرم تحریر
1000 2 روزکاری 261,300 182,910
- A5-21*29/7
100 گرم تحریر
2000 2 روزکاری 365,500 255,850
- A5-21*29/7
100 گرم تحریر
4000 2 روزکاری 574,000 401,800
- A5-21*14/8
120 گرم تحریر
500 2 روزکاری 236,800 165,760
- A5-21*14/8
120 گرم تحریر
1000 2 روزکاری 273,500 191,450
- A5-21*14/8
120 گرم تحریر